De droom, waarin je de beweging van de darm ziet, duidt op je vermogen om verder te gaan. Je kijkt niet langer naar je verleden, in plaats daarvan word je een beter mens en ga je verder. De droom kan ook wijzen op de negatieve emoties die u probeert om zich te ontdoen van. Voor meer gedetailleerde uitleg van de droom droom, zie ook de betekenis van constipatie en diarree.

…In een droom kan een verteller de imam van een moskee vertegenwoordigen, of de Khat’ib die de vrijdagpreek houdt. Een verteller in een droom kan ook iemands levensonderhoud vertegenwoordigen, of darm– en darmproblemen, of hij kan reizen vertegenwoordigen. Als de verhalen nieuw zijn, betekenen ze verstoringen in iemands leven. Als het verhalen over ridderlijkheid zijn, dan vertegenwoordigen ze een oorlog. Een aangenaam verhaal dat je in een droom aan een koning of aan een gezaghebbende vertelt, vertegenwoordigt rijkdom of grote winsten die eerlijk worden verdeeld. Wat een handelaar betreft, het horen van een aangenaam verhaal in een droom vertegenwoordigt gemakkelijke en snelle winst uit zijn bedrijf, en voor een vakman vertegenwoordigt het een aanzienlijk contract of een belangrijk nieuw account. (Zie ook Comedian | Humorist)…