…In een droom vertegenwoordigt een ram een ​​nobel persoon. Een ram bij zijn wol vasthouden in een droom betekent geld aannemen van een nobel persoon. Een ram van zijn hoorn vasthouden in een droom betekent dat je door een nobele man wordt tegengehouden om ergens mee bezig te zijn. Een ram uit zijn bil houden in een droom betekent het beheersen of beheren van de belangen van een nobele man, of het kan betekenen dat je hem erven of met zijn dochter trouwen. Een ram uit zijn buik houden in een droom betekent geld aannemen van een nobel persoon. Het doden van een ram voor iets anders dan eten in een droom betekent het doden van een nobel persoon. Als iemand in een droom in oorlogstijd een ram doodt, vertegenwoordigt dit zijn vijand. Een afgeslachte ram in een droom stelt een moord voor. Het kopen van een ram van een slager in een droom betekent dat een nobel en een groot persoon de persoon nodig zal hebben die de droom ziet en die hem zal redden van een voorzienbaar gevaar, of hem zal helpen herstellen van een ziekte. Een ram slachten in een droom betekent herstellen van een ziekte. Een ram boven het hoofd dragen in een droom betekent zorgen voor of leiding geven aan het bedrijf of de rekeningen van een nobel en rijk persoon. Een ram berijden en hem naar believen in een droom besturen, betekent een geweldig persoon overwinnen. Als iemand in een droom een ​​ram op hem ziet rijden, betekent dit dat zo’n groot en machtig persoon boven hem zal uitstijgen en zijn leven zal beheersen. Het breken van de horens van een ram in een droom betekent een krachtig persoon verzwakken. Vechten met een ram in een droom betekent ook vechten met een krachtig persoon. Degene die het gevecht in de droom wint, zal het uiteindelijk in waakzaamheid winnen. Het zien van een dode ram in een droom betekent de dood van zo’n groot persoon. Het vlees van een ram in een droom verdelen, betekent de rijkdom van een groot persoon na zijn dood verdelen. Het offeren van een ram om te eten en uit zijn vlees te verdelen als liefdadigheid aan arme en behoeftige mensen in de droom betekent de vrijlating van een gevangene, zijn ontsnapping aan gevangenneming, het wegnemen van leed en zorgen, het betalen van iemands schulden, het bijwonen van de jaarlijkse pelgrimstocht naar Gods Huis in Mekka, of herstellende van een ziekte. Een ram slachten en villen en hem vervolgens in een droom ophangen, betekent dat de vijand zijn geld en rijkdom wordt ontnomen. Als je in een droom een ​​ram met een vel in je huis ziet, betekent dat de dood van een familielid. Als het de poot van een ram is, betekent dit de dood van het naaste familielid. Een ram braden in een droom betekent regeren voor een jaar, waarna men kan worden opgesloten. Het aantal rammen in een droom vertegenwoordigt het aantal jaren. Het zien ervan vertegenwoordigt dus ook het aantal jaren dat iemand in zijn baan zal dienen. De wol van een ram in een droom betekent geld. Een ram in een droom vertegenwoordigt ook de muezzin in een moskee, een generaal in het leger, een afgezette heerser of een vernederd persoon. Als een ram iemand in een droom aanvalt, betekent dit een aanval door iemands vijand. Als een ooi in een droom een ​​ram wordt, betekent dit dat de vrouw geen kinderen meer zal krijgen. Als iemand niet getrouwd is, betekent dat de overwinning in zijn leven. (Zie ook Ooi | Offer | Schaap)…

…(Geld) In een droom betekent gif geld. Als iemand gif drinkt en zijn lichaam zwelt en pus afgeeft in de droom, betekent dit winst. Als zijn lichaam dergelijke effecten niet vertoont in de droom, betekent dit verdriet en angst. Een dodelijke hoeveelheid gifstoffen in een droom betekent de dood. Als een arme persoon zichzelf in een droom gif ziet drinken, betekent dit dat hij zal trouwen. Iemand in een droom een ​​giftige drank geven, betekent overspel plegen. Het drinken van gif in een droom kan ook betekenen dat je een remedie moet gebruiken, en het kan een tegengif of een lang leven betekenen. (Zie ook Geld | Mosterd)…

…(Zwarte peper | Hete peper) Peper in een droom vertegenwoordigt zekerheidsgeld dat de kapitaalinvestering verzekert. Peper eten in een droom betekent een dodelijke drank of een bitter smakend medicijn drinken, of het slachtoffer worden van een slechte geest, of door hard werken geld verdienen met complimenten. Peper in een droom betekent ook geld als het niet als voedsel wordt gebruikt. Anders, als iemand peper eet in zijn droom, betekent dit angst of ontzetting….

…Een vos in een droom vertegenwoordigt een dodelijke vijand, een verraderlijk persoon, een leugenaar, een dichter, iemand die mensen bedriegt, een intrigant en een bedrieger. Op de een of andere manier wordt een vos in een droom ook algemeen geïnterpreteerd als een waarzegger, een inspecteur van een gevaarlijke staat, een arts of een goede zaakvoerder. Het doden van een vos in een droom betekent misbruik maken van een nobele vrouw. Een vos in een droom betekent ook dat je je in de ban doet van een nobele man of een nobele vrouw. Als iemand een vos ziet die hem wegjaagt en zijn bescherming zoekt in een droom, vertegenwoordigt dat zijn angst voor geesten, djinns of mensen. Als iemand zichzelf in een droom tegen een vos ziet vechten, betekent dit dat zijn vrouw overspel heeft gepleegd. Een stuk vossenvel of zijn haar vastleggen in een droom betekent overwinning en kracht, of het kan worden geïnterpreteerd als het ontvangen van een erfenis. Een vos in iemands droom vertegenwoordigt ook winst, nieuwe kleding, iemands vrouw of huwelijk. (Zie ook Bont)…

…(Harige spin | Spider) Een tarantula in een droom stelt een walgelijke en slechte vrouw voor die zich bemoeit met de zaken van mensen en hun belangen schaadt, of die vernietigt wat ze repareren en ontkent iets te maken te hebben met hun lijden. In een droom is deze interpretatie gebaseerd op de legendarische zenuwziekte, waarvan vroeger werd aangenomen dat deze werd veroorzaakt door een giftige beet van een tarantula. Dus wanneer deze onschadelijke harige spin in een droom wordt gezien, kan hij ook een dodelijke vijand zijn van een felle steek, een fronsende of een verachtelijke blik. (Zie ook Spider)…