Als je de moordenaar in een droom ziet, dan biedt zo’n droom je om je voor te bereiden op de moeilijke taken, die je moet doen….

De droom over een moordenaar symboliseert jou of iemand anders die anderen probeert te laten zien dat iets gevaarlijks er niet toe doet. Negatief, kan een moordenaar weerspiegelen door te laten zien … of het risico lopen dat iemand anders laat zien dat iets niet gevaarlijk is. Je moed tonen….

Als je de rots in een droom ziet, als droom wijst op het enorme probleem dat op de loer ligt in je leven.

Als je droomde dat je stigmata had, dan toont het je toewijding en hard werken dat je deed vanwege iemand anders. Lijden en angst zal snel verdwijnen naarmate de tijd verstrijkt.