…(Veerboot | Veerboot | Fireboat | Vissersboot | Schip | Ster) In een droom vertegenwoordigt een vissersboot winst en voordelen. Varen op een onbekende boot of een boot besturen of bevelen geven aan zeelieden die er in een droom mee varen, betekent trouwen met een vrouw uit een land waartoe de boot behoort, of het zou kunnen betekenen zaken doen in dat land. In een droom op een veerboot rijden, betekent Gods welwillendheid en vriendelijkheid ontvangen bij het oversteken van gevaar. Een boot in een droom vertegenwoordigt ook iemands familieleden. Dus welke atmosferische omstandigheden de lucht ook vertoont tijdens de overtocht of tijdens een reis per boot, ze zullen zich manifesteren in iemands gezin. In een droom betekent een blusboot angsten wegnemen, leed en tegenslagen overwinnen. (Zie ook Timmerman | Roer | Schip)…

De droom met kalme en transparante golven kondigt je rust en stilte aan in je innerlijke wereld. Nu zijn jullie klaar om jullie gedachten te zuiveren en een zeer belangrijke beslissing te nemen die jullie huidige leven zal veranderen. Als je hoort hoe golven barsten op de kust, dan brengt een droom je een periode van rust en ontspanning in je leven. Om op een golf toont uw kracht om te weerstaan tegen negatieve gebeurtenissen of gedachten. In de droom om modderige of vuile golven te zien duidt de fouten die je hebt gemaakt in je leven als belangrijke beslissingen.

De droom van het zien van de golven in het water symboliseert emotionele turbulentie, toenemende onzekerheid of een negatieve situatie die voelt dat het uit de hand kan lopen. Je ervaart instabiliteit en je moet misschien met iemand praten. De droom om geen golven of golven te zien verdwijnen symboliseert vernieuwing en helderheid.

De droom over boot camp symboliseert gevoelens van wordt gedrukt in perfecte discipline of conformiteit. Boot camp kan ook de vertegenwoordiging van een grote verandering in je leven als je naar een nieuw stadium. Een frisse start of opnieuw beginnen onder intense druk. Het gevoel dat je moet slagen, of je het nu leuk vindt of niet. Veel informatie of verandering in een zeer korte periode van tijd.

(Zwelt) In een droom betekenen golven komende tegenslagen, lijden en bestraffing voor iemands zonden.

…(Boot | Mens | Might | Moeder | Gevangenis | Ster | Redding | Stress) Een schip in een droom zien betekent ontsnappen aan gevaar, tegenslagen overwinnen, herstellen van een ziekte, of het kan regen zijn na een ernstige droogte. Als iemand die tegenslagen ervaart in zijn droom een ​​schip of een boot voor anker ziet in een haven, betekent dit dat zijn tegenslagen binnenkort zullen worden opgeheven. Als iemand ziet dat hij eraan trekt, of hem in een droom op het droge rijdt, betekent dit dat hij een huichelaar of een pooier is. Als hij in een droom samen met rechtvaardige mensen op een schip vaart, betekent dit dat hij op het rechte pad wordt geleid en dat zijn zonden zullen worden vergeven. Als iemand de kust bereikt en in een droom de boot verlaat, betekent dit dat hij in veiligheid en geluk zal leven en dat hij zal ontsnappen aan het gevaar van zijn vijanden. Als iemand die van zijn werk wordt ontslagen zichzelf in een droom op een boot ziet, betekent dit dat hij opnieuw zal worden aangenomen om hetzelfde ambt te bekleden en zijn gezag terug te krijgen, of dat hij een gevaarlijke reis kan maken waarbij hij kan sterven of ontsnappen van de dood. Als iemand denkt dat het schip niet past bij zijn klasse of rang in de droom, betekent dit dat hij gevaar loopt. Als iemands schip aan het verdrinken is, en als een ander schip hem te hulp schiet in de droom, betekent dit dat iemand zal ontsnappen aan een groot gevaar om in de handen van een sterk persoon te vallen, of dat hij zal ontsnappen aan een gevaar, hoewel hij ongehoorzaam zijn kapitein en het tweede schip in zijn droom verlaten, het betekent dat hij zijn leider ongehoorzaam kan zijn en afdwalen. Iemands schip herstellen uit de diepte in een droom betekent het herwinnen van macht. Als het schip in iemands droom als macht wordt geïnterpreteerd, betekent dit dat hij zijn macht of autoriteit zal verliezen. Als het schip wordt geïnterpreteerd als lasten en moeilijkheden, betekent dit dat hij ze zal overwinnen door gebeden of liefdadigheid te geven, of een medicijn te nemen als hij ziek is. Als iemands schip verdrinkt, en als hij zichzelf in het water ziet drijven terwijl hij zich vasthoudt aan een paneel of puin van het schip in de droom, betekent dit dat hij de woede van iemand met autoriteit onder ogen zal zien. Als hij een leidende positie bekleedt, betekent dit dat hij die kan verliezen. Als hij een handelaar is, betekent dit dat hij failliet kan gaan. Als hij nog steeds sterft door zijn proces in de droom, betekent dit dat hij kan worden gedood, en zijn dood zal nog steeds een ontsnapping zijn aan iets waar hij het meest bang voor was. Een leeg schip in een droom betekent bedrijfswinst. Het zien van een passagiersschip dat mensen in een droom vervoert, betekent veiligheid. Als het schip nog in de droom drijft, betekent dat opsluiting. Vasthouden aan het touw van een schip in een droom vertegenwoordigt een religieus persoon die zich bij het gezelschap voegt als een vrome leraar. Zelfs als iemand zichzelf de touwen ziet laten vallen, of het anker laat zakken in zijn droom, betekent dit dat hij in het gezelschap van zo iemand zal blijven. Samen met je familie, familieleden en vrienden in een droom op een schip varen, betekent eer, voorspoed en ontsnapping aan je vijanden. Als iemand zichzelf in de droom met een kleine boot de zee ziet oversteken, vertegenwoordigt dat een gevaar waarmee hij wordt geconfronteerd. Een schip zien drijvend in een droom betekent geluk. Op de kust staan ​​en in een droom naar een schip in de zee kijken, betekent blijde tijdingen ontvangen. Als men het schip in een droom in de lucht ziet opstijgen, vertegenwoordigt dit langzaam komende voordelen, en als het schip uit de lucht neerdaalt, duidt dit op snel komende voordelen. De balken van een schip vertegenwoordigen religieuze mannen, geloof, vasthouden aan iemands religie, of ze kunnen complicaties betekenen. De zeilen van een schip in een droom vertegenwoordigen zijn kapitein. De bemanning vertegenwoordigt bedienden. De roeiriemen, de roeren of de propellers in een droom vertegenwoordigen de beweging van het schip of de kinderen van de eigenaar. De toestand van een schip vertegenwoordigt de toestand van de persoon die de droom of zijn leefomstandigheden ziet. Als iemand een verdronken schip in een droom redt, betekent dit dat hij een schat zal ontdekken, of het kan een huwelijk betekenen als iemand ongehuwd is, of een financiële gift voor iemand die voor een gouverneur werkt. Als iemand zichzelf ziet als een schip dat ebt en uitrekt als het tij in de zee valt, dan betekent dit dat als de zee in de droom kalmeert, hij een hoge aanstelling, leiderschap, autoriteit en eer zal ontvangen. Als iemand in een droom een ​​schip over een zee van bloed ziet drijven, betekent dat overspel. Als het schip zinkt en als een deel van het puin en de planken in de droom blijft drijven, kan dit de dood van iemands moeder betekenen, want iemands moeder was ooit zijn schip. Een schip kopen in een droom betekent trouwen. Het dragen van roeispanen in een droom betekent kennis. Een vliegend schip in een droom betekent de dood van zijn berijder. Een vliegend schip in een droom kan ook een ander type voertuig vertegenwoordigen, of het kan een doodskist of een begrafenis betekenen. Als iemand sterft in een schip dat in een droom is gezonken, betekent dit dat hij zal worden gered van het lijden in het hiernamaals, en hij zal ook ontsnappen aan wat hij het meest vreest in deze wereld. Als hij in zijn droom een ​​gat in het schip vindt, betekent dit dat hij kan ontsnappen aan de verdrinking. Een schip in een droom stelt ook een zwaar gebouwde vrouw voor. In een droom vertegenwoordigt een schip ook de Brug des Oordeels (Stirdt) die op de Dag der Opstanding zal worden uitgerekt zodat de schepping het land van de Grote Bijeenkomst binnengaat. Een schip in een droom vertegenwoordigt ook redding, het vermijden van onwetendheid of het overwinnen van verleiding. Als een zieke zichzelf ziet rijden in het mortuarium van een schip met dode mensen in een droom, betekent dit dat hij zal ontsnappen aan de beproevingen van deze wereld. Als een gezond persoon die op zoek is naar kennis dit in een droom doet, betekent dit dat hij een spirituele leraar kan ontmoeten om voordeel te trekken van zijn kennis en wijsheid, en om aan onwetendheid te ontsnappen. Als een persoon met schulden dat in zijn droom doet, betekent dit dat hij zijn schulden zal terugbetalen, terwijl hij voor een behoeftige persoon ook overvloed zal vinden en rijkdom zal verwerven uit onverwachte bronnen. Als iemand zijn schip naar de kust ziet varen, dan, als het amfibisch wordt en hem in de droom op het droge drijft, betekent dit dat hij zal afzien van zijn geloof en zal afwijken van het pad van de waarheid om innovaties, hypocrisie en onbeschaamdheid te volgen. Als hij geen kennis zoekt, betekent dit dat hij van zijn vrouw zal scheiden en vervolgens met haar in zonde zal gaan leven. Als hij een handelaar is, betekent dit dat zijn bedrijf zal stagneren en hij zal zoeken naar onwettige methoden om zijn koopwaar op de markt te brengen. In een droom vertegenwoordigt een schip ook goede daden, rechtvaardige metgezellen, omgang met een wijze man, een goede gemeenschap, prijzenswaardige daden, een handwerk, stagnatie van iemands bedrijf, angst, hoop, redding, een moskee, een marktplaats, iemands vader, iemands moeder, meester, leraar, opvoeder, rijkdom, een huis, een overspelige vrouw, een voertuig, zijn vrouw of zijn dienaar. Een schip in een droom stelt ook een herberg voor in de zin dat men het nuchter binnengaat en het licht in het hoofd achterlaat. Een schip in een droom vertegenwoordigt ook de menselijke vorm en zijn lichaam vertegenwoordigt zijn lichaam. Zijn roeispanen vertegenwoordigen zijn handen. De voorkant stelt zijn hoofd voor. De inhoud ervan vertegenwoordigt zijn brein. De planken stellen zijn ribben voor, en de touwen stellen zijn aderen, enzovoort voor. Als iemand in een droom een ​​schip op een berg ziet zitten, betekent dat veiligheid, of ontsnapping aan een gevaar, of bescherming tegen de vijand. Als het in de droom in de zee zinkt, betekent dit ook dat hij een van de bewoners van het hellevuur is. Als het schip in de droom in ijzer verandert, betekent dat een lang leven. Het hout van een schip eten in een droom betekent een aanzienlijke erfenis ontvangen, of het kan het eten van verboden vlees betekenen. Als iemand een schip met hem ziet praten en zijn begrip in een droom kalmeert, betekent dit dat hij zal luisteren naar de vermaning van een wijze man. Het zien van Noachs boog in een droom betekent geluk, vreugde, festiviteiten, redding, verlichting van stress en zorgen, bescherming tegen verdrinking, huwelijk en een leidende positie, of overwinning op de vijand. (Zie ook Boot | Roer)…

De droom met een golf symboliseert problematische situaties of onzekerheid die je emotioneel dreigt te overweldigen. U ervaren een hoge mate van stress of emotionele drama. U zich ook beïnvloed voelen door onbekende situaties, obstakels of ongewenste veranderingen. U worstelen met een moeilijke situatie zoals een echtscheiding, ziekte, financieel verlies of onverwachte verandering. Een golf kan de dreiging van emotionele verwoesting als gevolg van onverwachte of ongewenste gebeurtenissen weerspiegelen. Een teken dat je nodig hebt om ze op te lossen. Je hebt weinig te winnen door het probleem te ontkennen. De droom van het surfen op een golf symboliseert uw pogingen om al het mogelijke te doen om op de hoogte te blijven van een probleem of gebruik maken van een zeer negatieve situatie in uw voordeel.

de droom over een speedboot symboliseert het navigeren in onzekerheid, stressvolle momenten of negatieve situaties in een snel tempo. U een dringende behoefte voelen om een probleem onder ogen te zien. U proberen om door moeilijke tijden zo snel mogelijk. U zich ook gehaast of ingedrukt voelen om bij te blijven. In het echte leven was hij een homoseksuele man die besmet was met aids. Hij probeerde de promiscue homoseksuele levensstijl zo snel mogelijk te verlaten door therapie en de steun van vrienden te zoeken.

De droom van een aansteker symboliseert de mogelijkheid om iets te beginnen wanneer je maar wilt. Een situatie of probleem dat u geven impuls aan wanneer u maar wilt. De droom met een zippo aansteker symboliseert een vermogen om iets te beginnen wanneer je maar wilt dat je wilt om mee te spelen. Voorbeeld: Een man droomde ervan om met een Zippo aansteker te spelen. In het echte leven voelde hij zich goed om een vijand te vertellen dat hij wraak op hem kon nemen wanneer hij maar wilde.

Dromen over je kleren staat symbool voor je eigen publiek en hoe ze worden waargenomen. Het is tekenend voor de act die je in het bijzijn van anderen zet. Kleding is ook een indicatie van uw conditie en status in het leven. Wanneer u droomt, dat uw kleren vuil zijn en u hen probeert schoon te maken, heeft het de betekenis van uw pogingen om iets over uw karakter te veranderen. Het kan nodig zijn om uw oude gewoonten en oude manieren van denken te veranderen. Dromen dat je het dragen van gloednieuwe kleren, heeft de betekenis van nieuwe houdingen en een nieuwe persoonlijkheid. Je vindt een andere manier om jezelf te uiten. Als prijskaartjes zijn nog steeds vast aan kleding, dan is het uitgelegd als de suggestie dat je probeert te hard aan te passen aan deze nieuwe houding. Misschien is het niet wie je echt bent en het is niet helemaal gepast. Dromen dat je voortdurend je kleren aan het veranderen bent is een expressief symbool van processen in je leven. Deze droom betekent de noodzaak van verandering en uw behoefte om te passen in een nieuwe situatie of rol. Je moet een nieuw zelfbeeld creëren. Wanneer u droomt, beperkten zij uw kleren pasvorm te strak, geeft aan dat het op de een of andere manier voelt. U zich voldaan voelen op het werk of beperkt in een relatie. Wanneer u droomt, dat uw kleren zijn gescheurd of gescheurd, het is de symbolische indicatie, wat betekent dat er een aantal gebreken in uw gedachte of denkproces. Je logica slaat nergens op. Je moet je redenering veranderen en een sterker argument maken. Dromen dat u kleding koopt of koopt kan een belangrijk voorteken zijn van uw individualisme, dat angsten aangeeft over het proberen aan te passen of geschikt te zijn voor uw papierwissel. Wanneer u droomt, dat al uw kleren in de kast wit zijn, wordt het verklaard als de suggestie dat u moet ontspannen. Je hebt je onlangs misschien een beetje aan de depressieve kant gevoeld. Misschien ging je door een soort crisis. Het is tijd om verder te gaan. Je moet je houding en controle over je innerlijke emoties veranderen.

Dromen over of uitgaan in de droom met je eigen ogen, staat voor verlichting, kennis, begrip, begrip en intellectueel bewustzijn. Onbewuste gedachten kunnen naar boven komen. Het linkeroog staat symbool voor de maan, terwijl het rechteroog de zon vertegenwoordigt. Als je droomt dat je ogen zijn geworden in je hoofd en nu kun je zien in je hoofd, dan symboliseert een visie en een ding dat je nodig hebt om zich bewust te zijn van. Deze droom kan letterlijk zeggen dat je nodig hebt om te kijken in jezelf. Vertrouw op je intuïtie en instincten. Wanneer u slaapt, dromen en het zien van een visie dat je iets in je oog, vertegenwoordigt de obstakels in de weg. Als alternatief kan het vertegenwoordigen uw kritische mening en hoe je de neiging om te dromen over of te zien in de droom mislukkingen in anderen. Wanneer u slaapt, droomt en een visie ziet, heeft u een oog, geeft uw weigering aan om het andere standpunt te accepteren. Dit kan erop wijzen dat je eenzijdig bent in je manier van denken. Wanneer je slaapt, droomt en een visioen ziet, heb je een derde oog, symboliseert inzicht en innerlijke visie. Je moet in jezelf gaan kijken. Dromen dat de ogen gewond of gesloten zijn kan worden geïnterpreteerd als het symbool van uw weigering. Dromen en zien in de droom de waarheid met je ogen over iets of dat iemand naakt in je ogen, dan is de verwijzing naar intimiteit te voorkomen. U gevoelens van pijn, pijn of sympathie uitdrukken. Wanneer je slaapt, droomt en een visioen ziet dat je vanuit de ogen bent gepasseerd, geeft het aan dat je niet recht ziet in relatie tot welke situatie dan ook. U uw feiten gemengd.

…De droom over een DVD symboliseert een ervaring die je hebben wanneer je maar wilt. Een situatie of ontmoeting die je in Iran ontslaan. Het kan ook de weergave zijn van een vermogen om een bepaald type ervaring te herbeleven of te herhalen wanneer je daar zin in hebt. Een DVD kan ontspannen ervaringen die u genieten wanneer u maar wilt, de mogelijkheid om mensen of situaties te manipuleren op uw wil, of de mogelijkheid om vrij te nemen wanneer u wilt belangen na te streven. Dromen van iemand stelen van hun dvd’s die een persoon of situatie die hun vermogen om te doen heeft gecompromitteerd wat ze willen symboliseert. U zich minder vrij, minder welkom of niet in staat om plezier te hebben. Mensen kunnen je ook niet hetzelfde beantwoorden of hebben de tijd die ik met je heb doorgebracht als voorheen. Voorbeeld: Een meisje droomde ooit van het kijken naar een smurf dvd met haar vriendje. In het echte leven was ze genieten van het praten met hem dagelijks over alle prachtige dingen die ze gingen doen met elkaar, zoals het delen van een huis, kinderen of gaan plaatsen samen….

Wanneer u droomt van de intercom en dan een dergelijke droom toont de neiging van u om anderen te helpen wanneer het nodig is of wanneer gevraagd. De droom geeft ook de inzichtelijke aspecten van zijn persoonlijkheid. Wanneer u de stem hoort vanwege de intercom, geeft deze uw subliminale geest aan en wat het tegen u te zeggen heeft. Misschien suggereert zijn onbewuste geest dat je op zoek gaat naar een dieper probleem.

De droom die boot vertegenwoordigt uw vermogen om te gaan met je leven en situaties waarin je je bevindt. De boot die in een droom wordt gezien ligt meestal in het water. Je moet aandacht besteden aan hoe het water ziet er vies, duidelijk of stormachtig, omdat het zou veel meer vertellen over de droom en de betekenis ervan. Vuil water zou instabiliteit vertegenwoordigen en helder water zou wijzen op duidelijkheid en zuiverheid in de Stichting in je leven. De helderheid van water zou ook wijzen op de stabiliteit en harmonie die je hebt als het stroomt door het leven. Soms is de dromer vindt zichzelf springen in het water of boot pier, die het verlangen naar ontsnapping bepaalde situatie die je hebt toont. De droom suggereert om het probleem op te lossen in plaats van te vermijden.

…De droom over een boot symboliseert uw vermogen om te gaan met negatieve emoties of omgaan met negatieve situaties. Hoe je negativisme navigeert in je leven. Uw methode om problemen aan te kunnen. Denk aan de toestand van de wateren en hoe het kan uw wakende leven spiegel. Is het kalm of gewelddadig? Licht of donker? Ervaart u ‘goed zeilen?’ Als alternatief kan een boot zijn bereidheid weerspiegelen om problemen aan te pakken of om te gaan met de negatieve aspecten van zichzelf. Een zinkende boot kan problemen weerspiegelen in het kielzog dat heeft overweldigd of negatieve emoties die te veel te dragen….

Wanneer u merkt dat je kijkt naar advertenties in je droom, betekent dit dat er een bericht dat uw subliminale wil u vertellen. Wat je moet doen is denken dat een deel van je leven moet worden veranderd, zorg ervoor dat je luistert naar je innerlijke stem, de boodschap die moet worden gezegd. Als u droomt van uw vrienden, familie of iemand die weet dat je adverteert van reclame, dit is een teken dat de persoon die reclame voor jezelf kan u helpen met uw toekomst. Zorg ervoor dat u om hulp vragen als je er een nodig hebt. Wanneer u droomt van jezelf het plaatsen van een advertentie symboliseert hoe moeilijk het zal zijn voor u wanneer u zal proberen om uw droom te bereiken. Zorg ervoor dat je hard zal werken, anders zul je niet slagen.

De droom met een glazen pot symboliseert iets over jou of je leven dat je wilt repareren wanneer je maar wilt. Een vraag die je voelt, moet je in staat zijn om te brengen wanneer je maar wilt of een goed gevoel over wanneer je het nodig hebt. Het kan ook de weergave van middelen of mogelijkheden die u wilt om toegang te hebben te allen tijde. Met zo veel van een ervaring of gevoel als je wilt. Voorbeeld: Een vrouw droomde van een lelijk hagediswezen in een pot. In het wakende leven praatte ze graag over hoe verschrikkelijk haar kankerervaring was. Het schepsel in de pot vertegenwoordigde de gruwelijke ervaring van haar kanker die ze gewaardeerd zichzelf te confronteren en wenste dat ze kon bespreken hoe ze wilde.

De droom over een kampvuur symboliseert uw poging om een positieve mentaliteit te handhaven in een moeilijke tijd. Je best doen om je goed te voelen of het moreel hoog te houden als het leven voor je werkt. U uw problemen negeren wanneer ze overweldigend lijken of jezelf vertellen dat de toekomst beter zal zijn. Voorbeeld: Een man droomde ervan om rond een kampvuur te zitten. In het echte leven werd hem financiële steun beloofd en nooit begrepen. Het vreugdevuur weerspiegelde zijn poging om optimistisch te blijven wanneer de financiële wanneer de steun niet wilde onthullen. Voorbeeld 2: Een oudere man droomde ervan om in de buurt van een kampvuur met enge mensen. In het echte leven had hij een ernstig gezondheidsprobleem zonder einde in zicht. Het vreugdevuur weerspiegelde zijn poging om optimistisch en hoopvol te blijven over een oplossing voor de gezondheidscrisis, met de angst voor de dood. Voorbeeld 3: Een vrouw droomde van het hebben van een brand in haar achtertuin. In het echte leven trouwde haar ex-man met een jongere vrouw, en ze moest haar harder proberen om haar kinderen te leren om hem openlijk te accepteren. De brand weerspiegelde zijn poging om een positieve houding ten opzichte van zijn zoon te handhaven over iets dat hem zeer stoorde.

De droom over een bordeel symboliseert een perspectief op een situatie waarin je je voelt, je iets gebruiken of verkennen wanneer je maar wilt. Het kan ook de vertegenwoordiging van gevoelens van de mogelijkheid om vaardigheden of geschenken te gebruiken voor jezelf in andere mensen op elk gewenst moment. Het kan ook een teken zijn dat je het gevoel hebt dat je omringd bent door mensen die sellouts zijn of geen moraal hebben. U doen wat u wilt, ongeacht de regels of zonder wroeging. Als alternatief kan een bordeel gevoelens weerspiegelen die andere mensen misbruik van je maken wanneer ze maar willen. Negatief, het kan weerspiegelen uw zelfbewustzijn, het negeren van hoge principes of normen voor persoonlijk voordeel. Laat andere gebruikers met een laag moreel profiteren van hun vaardigheden wanneer ze maar willen.

De droom over regenwormen symboliseert gevoelens over de voorkeur om onopgemerkt te blijven. Het kan ook de vertegenwoordiging van gevoelens van gestoord dat iemand anders wil dat je onopgemerkt blijft wanneer je probeert om aandacht te krijgen. Vervelende mensen of situaties ontlopen je bereik als je dicht bij hen komt. Dromen dat je een worm symboliseert gevoelens over jezelf, gênant of vervelend andere mensen met nooit aandacht te besteden aan hen of gaan in het openbaar. U zich bewust zijn van jezelf te kiezen om iemand te voorkomen met een mogelijk excuus. U vooral aards of naar de aarde op dit punt. Voorbeeld: Een tienermeisje droomde van haar beste vriend dump wormen op de top van haar. In het echte leven, ze probeerde om een jongen te vragen om te dansen en haar vriend zou altijd onderbreken haar wanneer ze in de buurt van de jongen. De wormen weerspiegelt haar gevoelens over geïrriteerd dat ze werd gedwongen om niet te kiezen om de aandacht te trekken wanneer haar vriend onderbroken.

Wanneer u droomt van het zien van een deken in uw droom symboliseert fascinatie, veiligheid en betrouwbaarheid. De deken is een symbool van iets wat je jezelf bedekken en de onaangename ervaring verbergen. Probeer je te concentreren en ontdek wat je in werkelijkheid verbergt. Misschien heb je geprobeerd om specifieke mensen te vermijden, omdat je niet comfortabel voelen om hen heen of het gevoel dat je ze iets verschuldigd. Wanneer de dromer zich bedekt met de deken of wikkelen in de deken, dan is de droom geeft vrees en onduidelijkheid. U zich onzeker en bang voelen voor een situatie of omgeving waar u omheen bent. Misschien is dit de tijd van je leven wanneer je klaar bent om een ouder te zijn, of misschien wil je iemand speciaal in je leven hebben waar je voor zorgen, dus je hebt dit soort dromen.

De droom over bamboe symboliseert de gevoeligheid over het herstellen van jezelf wordt gemakkelijk gebroken, verslagen, slimmer, gesproken met bas of onderworpen. Het gevoel dat je verdediging te gevoelig of goedkoper is. Het gevoel dat andere mensen je alleen kunnen afnemen wanneer ze maar willen of met je praten wanneer ze maar willen. Het gevoel dat een bepaald gebied van je leven is prachtig, maar fundamenteel zwak. Voorbeeld: Een jonge mens droomde van het veroorzaken van een bamboetuin. In het echte leven begon hij zichzelf te trainen om wreder te zijn tegen mensen om te voorkomen dat ze het zouden gebruiken of tegen hem praatten wanneer ze maar wilden.

De droom met een bezem symboliseert het vermogen om problemen, angsten of onzekerheden weg te vegen wanneer je maar wilt. Weggooien of schoonmaken wat niet langer nuttig voor u is. Het gevoel in staat om schoon te maken van uw handeling wanneer dat nodig is. Presentabiliteit of maak een goede indruk wanneer het eindelijk belangrijk is. Negatief, een bezem kan een teken dat je dingen zetten, of niet objectief genoeg over de praktijk zo veel oefening als je echt nodig hebt. Voorbeeld: Een jonge man droomde ervan om een bezem te gebruiken om de spinnen te doden. In het echte leven kwam hij terug van een feestje met veel meisjes waar hij constant onzeker over was. De bezem weerspiegelde zijn poging om weg te blijven borstelen zijn onzekerheden, zodat hij kon lijken vertrouwen aan de meisjes.

De droom met een visitekaartje symboliseert functies of mogelijkheden die altijd voor u beschikbaar zijn. Iets of iemand kan bellen of gebruiken wanneer ze willen. Een persoon of situatie die je voelt is altijd beschikbaar voor u als u geïnteresseerd bent. De droom van iemand die een visitekaartje geeft symboliseert hun verlangen om beschikbaar te zijn voor iemand anders wanneer ze maar willen. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een visitekaartje te zien. In het echte leven, voelde hij dat een meisje een gebaar maakte dat hem het gevoel gaf dat hij met haar kon slapen wanneer hij maar wilde.

…(Tiller | Wheel) In een droom vertegenwoordigt het roer of de helmstok van een boot ware kennis, de zetel van autoriteit, solide referenties en een betrouwbare referentie. (Zie ook Boot | Schip)…

…(Hypocrisie) In een droom vertegenwoordigt hout een persoon die zich vermengt met hypocrieten, of iemand die goedheid en hypocrisie in zijn leven combineert, of iemand die er beter uitziet dan hij in werkelijkheid is. Vochtig hout staat voor jongens. Als een reiziger op een boot hout in zijn droom ziet, vertegenwoordigt dit de boot waarop hij reist….

Wanneer u droomt van het zien van een aambeeld, betekent dit dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw geluk. Houd in gedachten, dat je veel obstakels onder ogen zal zien terwijl je aankomt je bent gericht op het doel. Wanneer u droomt van het zien van een gebroken aambeeld, betekent dit dat u mogelijke kansen hebt gemist die het leven u in het verleden heeft geboden.

De droom over de overheid symboliseert een persoon of situatie in je leven dat je voelt is altijd de controle of macht wanneer je maar wilt. Iemand die zich opdringen als je uit de hand loopt. De droom van de regering symboliseert willen totale controle te behouden, wat er ook gebeurt of zich op te leggen aan anderen, wanneer u maar wilt.

De droom over boeken symboliseert ideeën, informatie, ideeën of antwoorden. Het kan ook de weergave zijn van wat je jezelf vertelt te doen wanneer zich een specifieke situatie of probleem voordoet. Overweeg de boektitel, onderwerp, kleur voor extra betekenis. De droom over boeken op een plank symboliseert ideeën, informatie of ideeën die je nog moet gebruiken. Antwoorden of kennis, die u gaan wanneer dat nodig is. Ideeën die je nog moet ontdekken of die je begint te verkennen. De droom over een laat boek symboliseert een gevoel van verantwoordelijkheid of verplichting voor iemand anders om de antwoorden die ze nodig hebben te geven. Het kan ook de vertegenwoordiging van uw gevoel van te laat voor een school baan of werk verslag. Als alternatief, het kan vertegenwoordigen uw angst over een deadline of de noodzaak om iets terug te keren naar iemand. Voorbeeld: Een gelukkige droomman die door een boek kijkt waar hij iemand zag gedood worden. In het echte leven zei hij altijd dat als een vijand hem weer bedreigde hij hem op bepaalde manieren had kunnen slaan. Het boek weerspiegelt het antwoord op uw probleem zorgvuldig te hebben overwogen al uw opties.

Wanneer u de vliegval in een droom ziet, geeft de droom de onverwachte obstakels aan waarmee u te maken krijgt. Wanneer u droomt van de vliegval, dan toont het de kleine moeilijkheden die u zult moeten onder ogen zien.