…(Een plaats in de buurt van de heilige stad Mekka | Eerste deel van de nachtelijke reis van de Boodschapper van God.) Jezelf een rituele wassing zien uitvoeren en vervolgens in een droom gebeden verrichten in de Aqi’q-canyons, betekent een bevestiging van het getuigenis van Gods Eenheid (zie Carneool- rood), zichzelf wassen van wereldse gehechtheden, getuige zijn van goddelijke zegeningen en spirituele gunsten, opstaan ​​in positie, goede woorden horen, of het kan opsluiting, regen, een geschenk, een offer of een liefdadigheid betekenen….

de letter R in een droom symboliseert het opofferen van niets, voor traagheid, of om weinig te doen om iets te weten. De symboliek door R is gebaseerd op de symboliek van de letter P, die totale opoffering symboliseert, maar in plaats daarvan heeft een hulplijn opstaan. De kleine lijn met de P weerspiegelt een situatie die geeft je het vertrouwen om nooit te weten hoe je een offer te brengen op uw eigen. R is de 18e en numerologie 18 symboliseert de vrijheid om te doen wat je wilt.

…Blikseminslagen in een droom zijn tekenen van straf, ziekte of dood. Als een bliksemschicht iets in de droom raakt en verbrandt, betekent dit valse geruchten, schade, financiële verliezen, recessie of het dumpen van goederen. Een bliksemschicht in een droom betekent ook een waarschuwing voor een zondaar, de straf voor zijn misdaad, verwoesting, rampen, ziekten, tornado’s, plagen, een explosie, een grote politieke verschuiving, tirannie, onthoofding, een slechte dood, brandwonden, mensen levend begraven of een overval. Als iemand onder toezicht staat, betekent het zien van een bliksemschicht in een droom een ​​hardhandig optreden tegen zijn huis of bedrijf. Als bliksemschichten in een droom de huizen van mensen treffen, bedoelen ze de komst van hebzuchtige en verachtelijke criminelen in het gezelschap van fatsoenlijke en onschuldige mensen die zich niet bewust zijn van de ware identiteit van hun metgezellen. Als blikseminslagen de velden treffen en het gewas in een droom beschadigen, vertegenwoordigen ze belastingen of een onderzoek. Als iemand in een droom een ​​stad ziet inslaan en met een bliksemschicht verbrandt, betekent dit dat er een onrechtvaardige gouverneur zal opstaan ​​in die stad en dat zijn regering angst, stijgende prijzen, economische chaos, onrecht of oorlog zal brengen. Als een bliksemschicht geen vuur in de droom draagt, vertegenwoordigt het een nieuwe leider. (Zie ook Aardbeving)…

…(Maqam Ibrahim, arb.) Iemand die op het station van Abraham bij de Heilige Moskee in Mekka staat en zijn gebeden in een droom aanbiedt, is een vroom persoon die de goddelijke wetten in acht neemt en die kan worden uitgenodigd om een ​​pelgrimstocht te ondernemen. Als een doodsbange persoon zichzelf in een droom het Station van Abraham ziet binnengaan, betekent dit dat al zijn angsten zullen worden weggenomen en dat hij de verblijfplaats van veiligheid zal bereiken. Het betreden van de positie van Gods profeet Abraham, vrede zij met hem, in een droom betekent ook eer ontvangen, kennis zoeken of een erfenis ontvangen van iemands vader of moeder. In een droom opstaan ​​of zitten aan de Station van Abraham kan ook betekenen dat men leeft volgens de goddelijke wetten totdat iemands ziel terugkeert naar zijn Heer. (Zie ook Abraham)…

De droom van het ontvangen van een prank call symboliseert frustraties met het niet serieus genomen. Je het gevoel hebben dat iemand je in verlegenheid heeft gebracht of niet is verschenen. De droom van het maken van een prank call symboliseert uw poging om iemand in verlegenheid te brengen in het echte leven. U het organiseren van wraak of andere betrokkenen om iemand in verlegenheid te brengen. Plannen maken met iemand en zij die opstaan.

De droom van de beste man van het huwelijk symboliseert het bewustzijn van zichzelf of anderen assertief of harteloos ondersteunen om een permanente keuze te maken. Noodzaak om te doen wat iemand anders, zelfs als het ongemakkelijk is om ervoor te zorgen dat ze alles hebben, of dat een doel is verzekerd. Het realiseren van wat iemand anders wil hun keuzes te ondersteunen, want het is allemaal over hen. Opstaan tegen iemand of het beschermen van iemand om ervoor te zorgen dat niets in de weg pf het instellen van een doel. Een prachtig of ongelooflijk gebaar van onbaatzuchtigheid om de keuze van iemand anders te ondersteunen. Doen wat je ook nodig bent om iemands succes te maken lijkt vrij eenvoudig. Negatief, kan een peetvader gevoel van wordt gevraagd om veel te doen om de voltooiing van iemand anders te ondersteunen weerspiegelen. Beschaamde gevoelens staan voor iemand of zich schamen om iemand te steunen. Als alternatief kan een peetvader negatief weerspiegelen slechte bedoelingen of geheim gedrag om ervoor te zorgen dat een keuze permanent gemaakt. Liegen tegen iemand die je niet echt belangrijk om je keuzes geeft. Voorbeeld: Een jonge vrouw droomde ervan om te trouwen met de vriend van haar ex-vriend en hij ex-vriend was de beste man die tegen de bruiloft. In het echte leven, ze probeerde om haar jaloerse ex-vriendje te maken door dating zijn beste vriend, zodat hij zou willen haar terug. De ex-vriend als peetvader weerspiegelt het gevoel van de vrouw over haar ex-vriendje zich bewust zijn van de nieuwe romantische relatie en proberen aan te tonen dat hij niet schelen.

…(Beller voor gebeden | Moslim beller op het uur van gebeden) In een droom vertegenwoordigt een muezzin iemand die roept om wat goed en gezegend is, een makelaar, een officiant die de huwelijksceremonie uitvoert, de boodschapper van de koning of zijn deur begeleider. Als een muezzin de hele oproep tot gebeden in een droom opzegt, kan dit duiden op het pelgrimsseizoen. De oproep tot gebeden in een droom kan ook een sirene vertegenwoordigen die een inbraak of brand aankondigt. Als een vrouw in een droom oproept tot gebeden bovenop een minaret, betekent dat innovatie en dat er in die plaats een grote beproeving zal ontstaan. Als een kind gebeden roept vanaf de top van een minaret en op een ander moment dan het uur van gebeden in een droom, betekent dit dat onwetende mensen zullen opstaan ​​om zijn gemeenschap te besturen en te leiden. De oproep tot gebeden in een droom vertegenwoordigt ook een officiële aankondiging. Een onbekende muezzin in een droom vertegenwoordigt de gouverneur, of de heerser van dat land. (Zie ook Cock vechten | Minaret | Masjid | Moskee | Ram)…

…(Ridderschap | Gewaad) Een nieuwe kleding aantrekken in een droom betekent een ridderschap voor iemand die zijn rang of positie heeft verloren. Het betekent ook opstaan ​​voor een aangewezen persoon, een nieuw kledingstuk dragen of voortdurend geschillen hebben met je vrouw. Het dragen van een nieuw kleed in een droom kan ook de liefde vertegenwoordigen om anderen te presideren of om als een groot persoon gezien te worden….

…Het lezen van de heilige Koran of een deel ervan in een droom betekent opstaan ​​in positie, macht verwerven, berouw hebben van zonden, voorspoed, je schulden afbetalen, getuige zijn van de waarheid, of een vertrouwen geven aan de rechtmatige eigenaar. Het reciteren van de heilige Koran met een mooie stem in een droom betekent eer, waardigheid en goede roem. Het lezen van de heilige Koran en het toevoegen van eigen woorden eraan in een droom betekent wankelen van de waarheid, of het verraden van je belofte of verbond. Als iemand in het laatste geval de betekenis van wat hij in de droom zegt niet begrijpt, betekent dit dat hij een vals getuigenis zal afleggen in een rechtbank, of dat hij betrokken zal zijn bij iets slechts waarvan de gevolgen niet kunnen zijn. voorzien. Als iemand mensen in een droom naar zijn recital van de Koran ziet luisteren, betekent dit dat hij een baan zal bevelen en dat mensen zijn instructies zullen volgen. Het horen of lezen van een koranhoofdstuk dat gewoonlijk wordt voorgelezen voor een overleden persoon in een droom, betekent de dood van een zieke persoon in dat gezin. Professionele koranlezers in een droom vertegenwoordigen de leidende mensen van de samenleving. Het horen van een professioneel koranrecital in een droom betekent dat mensen met autoriteit zich snel zullen verzamelen op de plaats waar het recital in de droom wordt gezien. Als iemand zichzelf zijn boek met verslagen ziet lezen op de Dag des Oordeels in een droom, en als hij een ongeletterde persoon is in waakzaamheid, betekent dit dat hij rijk zal worden nadat hij in armoede heeft geleden, en dat hij alle vragen zal beantwoorden die hij zal worden gevraagd op de Dag des Oordeels, of dat hij zal worden beschermd door God de Almachtige tegen wat hij het meest vreest. Dit gebeurt als iemands lezing van zijn eigen verslagen positief is, maar als het zijn zonden en valkuilen in de droom leest, dan duidt het op leed, problemen of lijden. (Zie ook Heilig Boek | Lezen)…

…(Retraite | Sanctuary) Een kluis in een droom vertegenwoordigt een spirituele retraite, onthouding, goed karakter, afzondering, ascetische onthechting, het beheersen van iemands verlangens en behoeften, het scheiden van je vrouw, het verlaten van je vrienden, of het kan een ziekte betekenen. Als een zieke zichzelf in een kluis in een droom ziet, kan dit zijn dood betekenen, of het kan betekenen dat hij zijn seksuele verlangens moet onderdrukken. Een kluis bezetten of er een bouwen in een droom betekent opstaan ​​in station. Een mooie en nieuw gebouwde kluis in de droom stelt een vrouw voor. Een kluis in een droom kan ook migratie, verbijstering, het verbreken van een vriendschap, onderduiken, macht betekenen, of het kan iemands zoon vertegenwoordigen. Wat een kluis in de droom ook kan beïnvloeden, kan zich ook manifesteren in het leven van iemands zoon. (Zie ook Retraite | Tempel)…

…Om van de ene plaats naar de andere te springen uit angst of haastig in een droom, staat voor beschuldigingen, godslastering of verontrustend nieuws over iemands naam. Om in een droom van grote hoogte te springen, betekent scheiding, of het veranderen van iemands omstandigheden van gemak naar ongemak. Een stijgende snelle sprong in een droom betekent opstaan ​​in station en een dalende sprong in een droom betekent een verslechtering van iemands status. (Zie ook Springen)…

…(Calif | Kalifaat | Plaatsvervangend | Mens | Minister | Heerser | Staatssecretaris | Vizier) In een droom vertegenwoordigt een vice-regent iemand die mensen zoeken voor zijn kennis, of om het meesterschap van zijn vak te leren, of hij zou kunnen vertegenwoordigen een aangestelde vrederechter. Hij vertegenwoordigt ook iemand die goede en slechte eigenschappen erft, of wiens karakter privé verschilt van de manier waarop hij zichzelf in het openbaar portretteert. Als iemand de vice-regent van het land in een statige verschijning ziet, of als hij zichzelf in zo’n vorm in een droom ziet, duidt dat op zijn goede staat in deze wereld en zijn succes in het hiernamaals. Zien dat hij in een droom een ​​ongeschikt kledingstuk draagt, weerspiegelt iemands eigen toestand, of het kan betekenen dat zijn huidige religieuze toestand zwak is, hoewel deze in een latere fase van zijn leven misschien beter wordt. Een vice-regent of een kalief in een droom vertegenwoordigt ook iemand die de wetten van zijn religie vaststelt en het voorbeeld volgt van Gods Profeet, met wie zij vrede hebben. Wat hij ook in de droom draagt, duidt op iemands eigen toestand, of het toenemen of afnemen van zijn toewijding. Als iemand aan wie iets is beloofd, de vice-regent of het kalief in zijn droom ziet, betekent dit dat zijn belofte zal worden vervuld en zijn wensen zullen uitkomen. Hem in een droom zien, betekent ook dat iemand uit een andere kring hem beledigt, of over hem spreekt zonder zijn toestemming, of dat mensen hem aangeven bij de autoriteiten, of dat geleerden hem bespreken of zijn werk vermelden. Een vice-regent of een kalif in een droom vertegenwoordigt ook afstandelijkheid, afzondering, waarachtigheid, vrijwilligerswerk doen, bevelen wat goed is en verbieden wat kwaad is, de eigen zekerheid en geloof ontwikkelen, berouw, zich onthouden van zondige handelingen, gevangenschap, ziekte, of reist. Als iemand ziet dat hij in een droom de zetel van de vice-regent of kalief wordt toegekend, hoewel hij niet bij de positie past, betekent dit dat tegenslagen en verleidingen het land zullen overkomen, hoewel de mensen van kennis en de rechtvaardigen daaraan zullen ontsnappen. Gevaar. Het kan ook betekenen dat hij vernederd zal worden en dat de mensen die hij beheert, kunnen opstaan ​​om hem te presideren….

…(Hadj) Het uitvoeren van de pelgrimstocht naar Mekka, het vervullen van de verplichte pilaren en het vieren van de ceremonies in een droom vertegenwoordigt iemands spirituele en religieuze groei. Het zal hem in dit leven en in het volgende een grote beloning opleveren, zijn angsten stillen en impliceren dat hij een betrouwbaar persoon is. Als deze droom zich voordoet tijdens het pelgrimsseizoen, betekent dit winst voor een koopman, herstel voor de zieken, begeleiding vinden na achteloosheid, of het zou kunnen betekenen dat iemand zijn pelgrimstocht zal volbrengen als hij deze verplichte religieuze plicht nog niet had vervuld. Als iemands droom zich afspeelt buiten het pelgrimsseizoen, kan dat het tegenovergestelde betekenen. Als iemand zichzelf ziet als een pelgrim in een droom, en als hij er een hekel aan heeft zijn pelgrimstocht daadwerkelijk uit te voeren, hoewel hij over de middelen beschikt om dat te doen, betekent dit dat hij een verworpen en ondankbaar persoon is. Het uitvoeren van een pelgrimstocht in een droom duidt ook op de noodzaak om zijn ouders te dienen en trouw te zijn aan hen, of op de plicht om zijn leraar te dienen en eerlijk tegen hem te zijn. Het uitvoeren van een pelgrimstocht in een droom betekent ook het bezoeken van een gnosticus, een heilige, een sjeik, een geleerde, of het zou kunnen betekenen dat je gaat trouwen, kennis opdoet, je behoeften bevredigt, herstelt van een ziekte, je bekeert van zonde of je aansluit bij vrome mensen. Als iemand reist om zijn pelgrimstocht uit te voeren met een voertuig in een droom, betekent dit dat hij hulp zal ontvangen van de Almachtige God. Als hij te voet reist met een kameel in de droom, betekent dit dat hij dat zal doen met de hulp van een vrouw. Als hij in de droom op een olifant rijdt, betekent dit dat hij zijn pelgrimstocht zal uitvoeren als lid van een regeringsdelegatie. Als iemand in de droom te voet reist, betekent dit dat hij een gelofte heeft gedaan die hij moet nakomen. Zichzelf in een droom zien terugkeren van een pelgrimstocht, betekent winst en verlichting van stress. Als iemand zijn proviand bij zich draagt ​​in de droom, betekent dit dat hij met vroomheid en eerbied voor zijn Heer staat. Het dragen van de provisies van de pelgrims in een droom betekent ook dat je arme mensen hun contributie moet betalen, of het kan betekenen dat je je schulden moet betalen. Als iemand ziet dat hij zijn pelgrimstocht alleen gaat volbrengen en de mensen opstaan ​​om in een droom afscheid van hem te nemen, betekent dit dat hij binnenkort zal sterven. (Zie ook ‘Arafat | Circumambulation | Cradle of Ismail | Ka’aba | Mina | Muzdalifa | Pelting stones | Reageren | Sa’i | Station van Abraham |’ Umrah)…

…(Mekka | Pilgrimage) Een pelgrimstocht uitvoeren tijdens het seizoen in een droom betekent dat je je zorgen, leed, vrees of problemen wegneemt. Bidden of een preek houden in de vallei van Mina tijdens het bedevaartseizoen in een droom, en als noch de persoon die de droom ziet, noch iemand in zijn familie of clan daarvoor in aanmerking komen, betekent dit dat iemand met dezelfde naam onder zijn kennissen zal doen zo. Als dit niet haalbaar is, betekent dit dat hij met tegenslagen te maken kan krijgen, hoewel hij bekend staat om zijn goede aard en daden. Als een geleerd persoon ziet dat hij een preek houdt bij Mina, en als de mensen aandachtig naar hem luisteren in de droom, betekent dit dat hij op de post zal opstaan ​​en zijn mensen zal leiden, of dat hij kan worden aangesteld als projectmanager of beheerder . Als iemand zijn preek of gebeden in de droom niet voltooit, betekent dit dat hij zo’n positie zal bereiken, hoewel hij er snel uit zal worden verwijderd. (Zie ook Bedevaart)…

…(Planet) De planeet Jupiter in een droom vertegenwoordigt een penningmeester. Het samen met de maan in een droom zien, betekent zakendoen, welvaart of opstaan ​​in station. Als iemand het ziet neerdalen, of door een ster gekruist, of brandend in een droom, dan vertegenwoordigt het literaire bijeenkomsten, poëtische recitals, droominterpretatie, poëzie, zingen, gebeden, vasten, een pelgrimstocht maken naar Gods Huis in Mekka en religieuze toewijding aanbieden. (Zie ook Heavens)…