…(Predikant | Conjecture | Monk | Prognosticator) Een priester in een droom impliceert geloof, afstand doen van de wereld, wegblijven van wantrouwen, of hij kan een imam vertegenwoordigen, een gids, een voorbeeld dat moet worden gevolgd, of een wijze man wiens instructies mensen respecteren en gehoorzamen. Een priester in een droom kan ook iemand vertegenwoordigen die vermoedens volgt, of iemand die zijn eigen fouten niet ziet. Als een gewoon persoon zichzelf in een droom als een priester ziet, betekent dit voordelen voor anderen, stijgende positie en roem. Als een leek zichzelf in een droom ziet spreken als een prediker, een waarzegger, een waarzegger, een astroloog of een priester, betekent dit dat hij liegt en zich bezighoudt met valsheid….

Dromen en het zien van een priester wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent geestelijke behoeften, regulering, religieuze overtuiging en begeleiding. Het symboliseert ook kuisheid en onthouding. Je seksualiteit als immoreel zien. Dromen en het zien van een dictatoriale of veroordelende priester wordt uitgelegd als de droom met symboliek belangrijk voor de dromer. Deze droom betekent onbuigzaam en extreem gezag.

* Zie, alsjeblieft, priester, priester

De droom over een priester (en geen prediker) symboliseert morele verplichting, of ervoor te zorgen dat principes worden gevolgd. U of een situatie in je leven kan een sterker gevoel van discipline, rechtvaardigheid, of passend gedrag vereisen. Een priester kan een teken zijn dat iets in je leven interessant is voor je in conservatief gedrag of wegblijven van slechte gewoonten of situaties.

…(Band | Gordel | Administratief kledingstuk | Touw) De cinctuur van de priester in een droom stelt een zoon voor. Een gebroken cinctuur in de droom betekent de dood van iemands zoon. Het dragen van een cinctuur in een droom is ook een teken van toewijding, onthouding, ascetische onthechting en een teken van gehoorzaamheid voor christenen. Wat betreft een moslim persoon, het dragen van een cinctuur in een droom is een teken van geloof, zekerheid en vastberadenheid, het vervullen van Gods geboden, goede wil of het bestrijden van drogredenen. Een cinctuur in een droom betekent ook overspel, hoererij of een persoon van middelbare leeftijd zijn. Wat voor goed of slecht er ook met iemands cinctuur in een droom kan gebeuren, zal in zijn leven weerspiegelen. Als iemand in een droom een ​​nieuwe cinctuur over zijn japon draagt, betekent dit dat hij een zoon krijgt. Als iemand in de droom zijn cinctuur onder zijn japon draagt, betekent dat bedrog, afwijkende meningen, gruwelijke corruptie in zijn spirituele leven en kwaad in zijn wereldse aspiraties. (Zie ook Riem | Tailleband | Heupband)…

Als je een altaar in je droom ziet, symboliseert het je persoonlijke offers en toewijding aan iemand die heel belangrijk is in je leven. De andere betekenis van deze droom is uw bezorgdheid over je ziel. Als je de priester naast het altaar ziet staan, vertegenwoordigt het meningsverschillen en lijnen in zijn persoonlijke leven of werk. Er kunnen een aantal financiële problemen, maar na verloop van tijd, alles zal oplossen vanzelf.

* Raadpleeg de priester, prediker

* Raadpleeg de priester en prediker