…(Noteer | Krabbel | Schrijven) Schrijven in een droom betekent een truc, een gimmick of een samenzwering. Een schrijver in een droom vertegenwoordigt een sluw en frauduleus persoon. Als iemands handschrift er in de droom onleesbaar of onelegant uitziet, betekent dit dat hij berouw zal hebben wegens oneerlijkheid en van het bedriegen van mensen. Schrijven op een boekrol of op een notitieblok in een droom betekent dat iemand een erfenis kan ontvangen. Schrijven in een notitieboekje in een droom betekent ontwijken of verstoten. Het schrijven van een roman of een boek in een droom betekent onwettig geld ontvangen, of het kan betekenen dat je ziek wordt. Als iemand zichzelf een boek of een brief ziet schrijven en het in zijn droom afmaakt, betekent dit dat hij een project zal voltooien en zijn doelen zal bereiken. Als hij zijn boek of zijn brief in de droom niet voltooit, betekent dit dat iets de voltooiing van zijn project zal belemmeren of in de weg zal staan. Schrijven met de linkerhand in een droom betekent toegeven aan walgelijke daden, afdwalen, of misschien een zoon hebben die uit overspel is geboren, of het zou kunnen betekenen dat iemand een dichter kan worden. Het ondertekenen van een akte, een cheque of een wettelijk contract in een droom betekent het niet nakomen van een overeenkomst. Als iemand iemand die hij kent, in een droom een ​​contract tussen hen ziet opstellen, betekent dit dat de andere persoon hem zal bedriegen, hem zal misleiden in een zakelijke deal en hem op een dwaalspoor zal brengen. Als iemand merkt dat hij analfabeet is en niet in staat is om in een droom te schrijven, betekent dit dat hij depressief is, hoewel de Almachtige God hem een ​​uitweg zal tonen uit zijn moeilijkheden. Als een analfabeet zichzelf ziet proberen te leren schrijven en lezen in een droom, betekent dit dat hij baat zal hebben bij iets waar hij lange tijd bang voor was, of het zou kunnen betekenen dat hij moeilijke tijden zal doormaken. Als een geleerd persoon merkt dat hij niet in staat is iets in een droom te schrijven, betekent dit depressie, angst, zwoegen en belemmering van zijn bedrijf. (Zie ook Boek | Brief | Papier | Bord)…

…(Notitieboek | Record | Perkament) Een vel papier in een droom vertegenwoordigt een eed, een gelofte of een gelofte. Een briefje op een vel papier schrijven in een droom betekent ondankbaar en verraderlijk zijn jegens anderen. Een schrijver in een droom vertegenwoordigt ook iemand die belast, onder druk gezet, twijfelachtig en onzeker is, waardoor schrijven zijn ontsnappingsgeit is geworden en een uitweg uit zijn depressie. Als de baas hem een ​​papier geeft om er in een droom iets op te schrijven, betekent dit dat hij iets van zijn baas zal vragen en het uiteindelijk zal ontvangen. Als iemand zich onzeker voelt over sommige mensen en zichzelf dan een pen en een stuk papier in een droom ziet vasthouden, betekent dit dat zijn onduidelijkheid zal worden vervangen door duidelijkheid. Een stuk papier vasthouden in een droom betekent ook dat je je doel bereikt, een project voltooit of een programma afrondt. Een papierverkoper in een droom vertegenwoordigt iemand die sluwe mensen helpt hun kunstjes uit te voeren. (Zie ook Notitieboekje | Papier | Schrijven | Schrijver)…

…(Boeken | Geloofsbrieven | Brief | Krant | Verslagen | Openbaringen | Boekrollen | Studies) Papieren in een droom vertegenwoordigen getuigen, leiding, spirituele leiders, kennis, waarschuwingen of blijde tijdingen. Papieren vasthouden in een droom betekent blijde tijding en viering. Als een vrouw iemand in een droom een ​​vel papier geeft, mag men van het ene moment op het andere goed nieuws verwachten. Als de vrouw die hem het papier geeft, zichzelf in de droom met een sluier bedekt, betekent dit dat hij voorzichtig moet zijn. Het dragen van een opgevouwen stuk papier in een droom betekent dat iemand een ongeluk kan krijgen dat de oorzaak van zijn dood kan zijn. Als iemand zichzelf in een droom een ​​papier in zijn linkerhand ziet dragen, betekent dit dat hij spijt heeft van iets dat hij heeft gedaan. Een paper schrijven met de linkerhand in een droom betekent gedicht schrijven, of gruwelijke daden begaan, of dat iemand een zoon zal verwekken door overspel. Als een godvrezende persoon zichzelf ziet kijken naar een papier dat is geschreven in een taal die hij in een droom niet kan ontcijferen, betekent dit dat hij te maken krijgt met vernedering of leed. Als iemand een inpakpapier krijgt aangeboden en hij vindt een pasgeboren baby erin gewikkeld in een droom, betekent dit dat hij een bediende zal inhuren met een aantal voorwaarden die aan zijn baan zijn verbonden. Als iemand een krant of een document krijgt, maar het niet erg vindt om het in zijn droom te lezen, betekent dit dat hij een erfenis kan ontvangen. Als iemand de titelpagina van een krant in een droom leest, betekent dit ook dat hij een erfenis kan ontvangen. Als hij er in zijn droom snel doorheen bladert, dan betekent dat schulden. Om iemands verslagen van de Dag des Oordeels in een droom voor zijn eigen ogen open te zien, duidt het op zijn geloof, zekerheid, gebrek aan twijfel en oprecht geloof in wat Gods Boodschapper, met wie de vrede zijt, van zijn Heer heeft gebracht. (Zie ook Boek | Brief | Papier | Naslagboek | Schrijven | Schrijven)…

De droom van objecten gemaakt van papier symboliseert je gevoelens over iets nutteloos, met geen stof of met weinig waarde. De droom over blanco briefpapier symboliseert ideeën die niet gebeuren of nog niet worden beoordeeld. De mogelijkheid om nieuwe ideeën uit te proberen wanneer je maar wilt. Als alternatief kan blanco briefpapier ook een weergave zijn van een gebrek aan ideeën. De droom over de rol van blanco kunst symboliseert een verlangen om bewonderd te worden voor iets wat je van plan bent te doen. Werken aan een gedenkwaardige prestatie. Als alternatief, blanco kunst papier kan frustratie of jaloezie weerspiegelen, die niets kan doen de droom over verfrommeld papier symboliseert verlaten ideeën of gevoelens die een idee nutteloos is. Frustratie of verlegenheid dat iets niet werkte. De droom over document documenten symboliseert ideeën moeten worden gerespecteerd of verantwoordelijkheden die moeten worden voldaan. De droom over een stapel van bureaudocumenten kan gevoel van het worden overweldigd of meer beklemtoond symboliseren. Het kan nodig zijn om te vertragen, om hulp te vragen of te leren hoe u moet delegeren.

(Zie schrijven)

(Zie boek | Brief | schrijven)

De hemel in de droom vertegenwoordigt de spiritualiteit van de dromer. Dromen van het schrijven in de hemel heeft ook de symbolische betekenis van de geheime boodschap, die verwijst naar niet-materiële of religieuze inhoud. Als alternatief, de droom over de woorden van de hemel, in de vorm van rookpaden gemaakt door een vliegtuig, als een symbool van de verbinding en de Unie tussen spiritualiteit en materialiteit. De Hemel in de droom betekent dat het spirituele rijk en de fysieke wereld samenkomen. Misschien hebt u de actie gezocht om twijfels of angsten weg te nemen. De hemel is de boodschap van je onderbewustzijn, die volledige rust voorspelt voor jullie succes in de toekomst van jullie leven.

De droom van het schrijven in de hemel symboliseert absoluut vertrouwen over plannen, beloften of mogelijkheden. Weet je je iets doen, maar je worden uitgesteld voor later.

Dromen en het zien van een leeg document wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent uw wens om een nieuw begin in je leven te maken. Het kan vertegenwoordigen dat je jezelf wilt uitdrukken door middel van schrijven of kunst. Je moet communicatiever zijn. Dromen en het zien van een stapel papieren in je droom duidt op overweldigende verantwoordelijkheden en dat je te maken hebt met stress.

Als je droomt van de rol van vliegen en dan duidt die droom op kleine ziektes en verstoorde vriendschappen.

…(Predik | Voorschrijven) Uitgaan om te bevelen wat goed is en het kwade in een droom te verbieden, betekent dat je anderen baat hebt en hen troost. Als een zieke zichzelf ziet opstaan ​​om de juiste morele waarden te verdedigen, om uit te leggen wat waar is en om te weerleggen wat niet waar is in een droom, betekent dit dat hij snel zal herstellen van zijn ziekte. Als iemand iemands baby in een droom ziet gaan lopen, betekent dit dat het hem meer tijd kost om te lopen….

(Zie maan)

…In een droom over water lopen vertegenwoordigt iemands sterke geloof, zekerheid en vertrouwen in de Almachtige God. Dit is in het bijzonder het geval als men bij het ontwaken ook woorden van wijsheid spreekt. Anders zou het in een droom over water lopen ook kunnen betekenen dat een complex probleem moet worden opgehelderd. In een droom op het water lopen zou ook kunnen betekenen dat je een gevaarlijke onderneming onderneemt en je zaken vertrouwt op Gods bescherming. Als iemand in een droom terugloopt van het water naar het droge, betekent dit dat hij aan zijn behoeften of zijn bedoelingen zal voldoen. In een droom vertegenwoordigt het ontwaken op water iemands goede intentie, duidelijkheid en zekerheid. In een droom op het water lopen, betekent ook een mysterie onthullen, de noodzaak om zijn zaken in Gods hand te vertrouwen, of het kan betekenen dat hij een gevaar nadert, of het kan betekenen dat de opeengestapelde druk die hij doorstaat, zwaar op hem drukt. Het betekent ook dat je je vertrouwen stelt in de Almachtige God voordat je aan een reis begint die enig gevaar met zich mee kan brengen. Op water lopen, of het nu een oceaan is of een rivier in een droom, duidt ook op een goede spirituele status, religieuze ijver en een sterk geloof, zekerheid en vastberadenheid. (Zie ook Rivier | Water)…

…Pijn op de borst hebben in een droom duidt op een zonde waarvoor men gestraft wordt, of het zou verkwister kunnen betekenen, of het zou iemands vrijgevigheid kunnen vertegenwoordigen in iets anders dan Gods genoegen, en de pijn vertegenwoordigt de straf ervoor. (Zie ook Lichaam 1 | Borst 2 | Pijn)…

(Zie Blazen)

De droom van een kam over kapsel symboliseert een stijl van denken die zich zorgen maakt over het niet te verbergen of schaamte verliezen. Bezorgd zijn over het bijhouden van de schijn, terwijl het verdoezelen van uw problemen. Ik geef niet om wat iemand anders denkt over een duidelijk probleem dat je hebt. Gevoelig over die stomme blik. Negatief, een kam op het kapsel kan een teken zijn dat u problemen heeft, behalve voor een verlies of open over gênante situatie. Jammer, proberen om je problemen te verbergen.

…Als iemand zichzelf in een droom overdreven op zijn eten ziet kauwen, betekent dat minachting en onverschilligheid over het zoeken naar een eerlijk bestaan. Het inslikken van voedsel dat men in een droom zou moeten kauwen, betekent schulden, of verzamelaars die voor de deur staan ​​en hun geld eisen. (Zie ook Kauwgom | Kauwen)…

de droom, waarin je een vork in de weg ziet, geeft de belangrijke beslissing aan, die je moet maken. De droom kan de verschillende opties over een bepaalde situatie laten zien. Aan de andere kant, de droom van de vork toont de balans bereikt tussen twee totaal verschillende kanten. Misschien bent u in staat om de verschillende aspecten van het leven toe te voegen en nog steeds harmonie van hen.

De droom over het Zuiden symboliseert een situatie in je dagelijks leven die gevaarlijker, irrationeeler wordt of groeit in negativisme. Een gevaarlijkere mentaliteit. Dingen om niet te doen wat ze moeten doen met meer problemen. Er is iets ‘verkeerd’….

Zuiden als richting in een droom betekent onwetendheid, vragen en twijfels. Aan de andere kant kan het wijzen op genegenheid, tederheid en zorg.

Zie de betekenis van supermarkt

de droom over seks rijden symboliseert een positieve ervaring waar iemand of iets is het herstel van een ander. Ik voel me goed om iets voor je te doen op te merken. Als je rijdt, kan iemand een positieve ervaring weerspiegelen waar je al het werk voor iemand doet. Als je wordt bereden weerspiegelt het een positieve ervaring waar iemand al het werk voor u doet. Rijden seks kan wijzen op situaties waarin je zo graag iemand die graag alles wat je voor hen te doen. Negatief, kan het aan een persoon in uw leven wijzen die u toestaat om te gebruiken. Voorbeeld: Een jonge man droomde van het hebben van seks rijden met een andere mannelijke vriend waar het meisje was. In het wakende leven geniet hij ervan om zijn vriend te verbergen voor de politie.

Zie de betekenis van Treehouse

Te zien in de droom theater, dat is gebouwd op takken van een boom, kan betekenen dat nu is het tijd voor ontspanning en rust. Dromen dat je in een boomhut wordt geïnterpreteerd als de suggestie dat je probeert om de dagelijkse routine en uw problemen te ontsnappen. Bent u het blokkeren van de onaangenaam of kraken de zintuigen van de werkelijkheid van je dagelijks leven? Dromen dat u een boomhut bouwt, is een symbool voor de vervulling van verlangens. Werken ze hard om hun hoop en doelen te realiseren? De droom van boomhut is een weerspiegeling van de evolutie, groei en rijping. Bent u bezig met het maximaliseren van uw eigen potentieel?

droom waarin men zich voorstelt het lopen van het koord vertegenwoordigt de gevaarlijke vers en spanning situatie is in. De droom suggereert dat je voorzichtig bent bij belangrijke beslissingen in je leven, anders zullen de gevolgen pijnlijk zijn.

…De droom over een koord symboliseert gevoelens van strikte discipline of therapietrouw. Een precaire situatie waarin zorgvuldig moet worden overwogen. Ik wil geen enkele fout maken. Voorbeeld: Een man droomde ervan om iemand op een koord te zien lopen. In het echte leven, hij ging door een strikt geestelijk regime voor reiniging en wilde niet toegeven aan enige verleiding of negatief denken op alle. Hij vreesde dat ik voelde me als een totale mislukking … als hij zich niet perfect houdt aan zijn spirituele reinigingsregime….

…In een droom betekent het zwoegen in iemands leven en uitputting. Dit wordt dus geïnterpreteerd als men zichzelf niet echt ziet gaan door de beweging van het uittrekken van zijn schoenen en blootsvoets lopen. Anders betekent dit dat hij een aanstelling krijgt op een hoge positie. Op blote voeten lopen in een droom wordt ook geïnterpreteerd als het ontlasten van iemands lasten en verlichting van druk, scheiding of overlijden in het gezin. Als iemand zichzelf op blote voeten ziet reizen, vertegenwoordigt dat een schuld die hij niet kon terugbetalen. Als iemand zichzelf ziet lopen met één voet op blote voeten en de tweede in de droom, betekent dat het verbreken van een zakelijk partnerschap. (Zie ook Lopen)…

…Om de droom van de boomhut, duidt uw wens om de weg van alle problemen en problemen te krijgen, vooral als je in dit huis. Misschien probeer je het moeilijke en onaangename leven dat je op dit moment hebt te vermijden. Als je de boomhut moet bouwen en dan voorspelt zo’n droom over je vermogen om de dingen te bereiken die je wilt leven met hard werken en koppigheid….

…(Blow | Criticize | Smack) Iemand licht slaan in een droom betekent hem berispen, of hem verplichten een gunst te erkennen, opscheppen over zijn vrijgevigheid of de ander constant herinneren aan een of andere armzalige hulp. Als men iemand in een droom speels licht op zijn wang slaat, betekent dit ook dat de laatste hem iets of een gunst verschuldigd is en het tegenovergestelde wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. Iemands gezicht slaan met woede in een droom betekent dat het slachtoffer zal zegevieren over de aanvaller. Iemand in een droom slaan, betekent ook erkenning van zijn anciënniteit of superioriteit. Iemand in een droom bedreigen is misschien ook een erkenning van zijn superioriteit. (Zie ook Het verleden opgraven | Slappen | Bedreiging)…

Op je hoofd bonzen, op je voorhoofd slaan, of in een droom je hoofd schudden, betekent dat je op hoge leeftijd een zoon krijgt.