Het symbool van de droom van de tijd toont de emotionele toestand van de persoon. Conflicten en geschillen worden geassocieerd met stormachtig en winderig weer. Hagel en regen zorgen voor ongeluk, verdriet en melancholie. Wanneer u leest of luistert naar de weersvoorspelling betekent dit veranderingen in je leven, dit kan worden veranderd door woonruimte of veranderd werk. Het meest positieve klimaat is de zon, warm en regenboog die je geluk, vreugde en aangenaam weer in je leven zal brengen.

…In een droom betekent de dood religieus falen, corruptie en statusverhoging in de wereld. Deze interpretatie is van toepassing als iemand op een baar of op een draagstoel wordt gedragen en zijn begrafenis gepaard gaat met huilen en weeklagen, behalve als hij in de droom wordt begraven. Als iemand getuige is van zijn eigen begrafenis in de droom, dan betekent dit dat zijn zaak hopeloos is en dat hij door de wereld zal worden gegrepen. Iemands volgelingen of ondersteunende entourage zullen evenveel zijn als degenen die tijdens zijn begrafenis in de droom lopen. Hij zal echter mensen overwinnen en over hun schouders rijden. Als iemand sterft in zijn droom maar er niet uitziet als dode mensen en er niet wordt gehuild om zijn dood of een begrafenis in de droom, betekent dit dat een van zijn eigendommen zal worden afgebroken of dat een kamer in zijn huis zal worden afgebroken. instorten, of dat een muur instort, of het kan betekenen dat een pilaar instort. Zo’n droom kan ook duiden op zwakte in iemands religieuze status of op blindheid van zijn hart. Ondanks dat zal hij een lang leven leiden. Als iemand sterft in een droom en merkt dat hij eruitziet als een dode, en als zijn lichaam wordt gewassen en in een lijkwade wordt gewikkeld, betekent dit ook zwakte in zijn religie. Al het verdriet en het huilen dat men in dit geval ziet, vertegenwoordigt zijn stijging in rang en promotie in de wereld. Dood in een droom betekent ook reizen, of het kan armoede betekenen. Iemands dood en begrafenis in zijn droom betekent ook dat hij zal sterven zonder berouw. Als iemand uit zijn graf komt na zijn begrafenis in de droom, betekent dit dat hij berouw zal hebben van zijn zonden voordat hij sterft. De dood in een droom betekent ook een huwelijk, want een overleden persoon wordt gewassen en geparfumeerd, en een bruidegom neemt ook een bad en zalft zichzelf met parfums op zijn trouwdag. Als iemand sterft en over de schouders van mensen wordt gedragen, hoewel ze hem niet in de droom begraven, betekent dit dat hij zijn vijand zal overwinnen en als hij in aanmerking komt voor leiderschap, hij het zal bereiken. Om weer tot leven te komen na te zijn gestorven in een droom, betekent dat iemand rijk wordt en geen armoede meer heeft, of het zou kunnen betekenen dat hij berouw zal hebben van zijn zonden. Deze droom betekent ook de veilige thuiskomst van een reiziger. De dood van een onbekende vrouw in een droom betekent afwezigheid van regen of gebrek, en als ze weer tot leven komt in de droom, betekent dat regen. Over het algemeen betekent de dood van een vrouw in een droom de dood van een kind in waakzaamheid en vice versa. Als een overleden persoon iemand in een droom vertelt dat hij niet stierf, betekent dit dat hij gezegend is in het hiernamaals. Het dragen van een overleden persoon in een droom betekent het dragen van de proviand of .bod-voorraden van een niet-religieuze en een goddeloze persoon. Een dode persoon op een andere manier vervoeren dan iemand die een overleden persoon vervoert om hem in een droom te begraven, betekent onrechtmatig geld verwerven. Een overleden persoon vervoeren om hem in een droom te begraven, betekent werken voor de gouverneur. Als iemand een overleden persoon ziek ziet in een droom, betekent dit dat hem wordt gevraagd of hij zijn religieuze aanwezigheid tijdens zijn leven heeft opgegeven. Als iemand de bewoners van de begraafplaatsen uit hun graf ziet komen om in een droom de oogst van mensen of voedselvoorraden op te eten, betekent dit dat de voedselprijzen stijgen. Als hij ze in een droom uit de bronnen ziet drinken, betekent dit dat die stad een grote plaag zal overkomen. Als iemand een overleden persoon ziet sterven, dan betekent dit dat iemand onder zijn kinderen of in het gezin van die persoon binnenkort zal overlijden als hij zijn begrafenis in de droom binnenloopt. Als er na zijn dood geen huilen of verdriet volgt, betekent dit dat iemand van zijn nageslacht zal trouwen. Wat een overledene in een droom over zichzelf zegt, is waar, want hij heeft de verblijfplaats van de waarheid bereikt en hij kan in die woning geen leugen uitoefenen. Als een overleden persoon iets in een droom vertelt en als het niet plaatsvindt, betekent dit dat iemand verwarde dromen ervaart. Als iemand een overleden persoon ziet die goed gekleed is in een wit of groen gewaad, glimlachend en gelukkig in een droom, betekent dit dat hij zich in die staat bevindt die men in zijn droom heeft gezien. Anders, als iemand hem verward, vuil, fronsend of huilend in een droom ziet, duidt dit ook op zijn toestand in het hiernamaals. Als iemand een overleden persoon ziek ziet in een droom, betekent dit dat zijn toestand afhangt van de voldoening van zijn schulden en dat hij wacht op de goddelijke gerechtigheid om zijn gang te gaan. Een begrafenisgebed verrichten voor overleden mensen in een droom betekent namens hen om vergeving vragen of hun graven bezoeken, of het kan betekenen dat iemand met een dood hart wordt vermaand, of het kan betekenen dat je afscheid moet nemen van reizende mensen of voor behoeftige mensen moet zorgen. Als iemands vrouw sterft en in een droom weer tot leven komt, betekent dat winst maken op een plantage of een boerderij. Het lichaam van een overledene in een droom ontdekken, betekent geld vinden. In een droom achter een overleden persoon lopen, betekent in zijn voetsporen treden of zijn beroep of tradities navolgen, of ze nu materieel of spiritueel zijn. Als de imam van het land in een droom sterft, betekent dat de vernietiging van die stad door oorlog. Aan de andere kant, als iemand in een droom een ​​stad in puin ziet, betekent dit dat de imam is overleden. Als iemand ziet dat hij onsterfelijk is in een droom, betekent dit dat zijn dood nadert. De dood in een droom betekent ook dat men wordt teruggeroepen ter verantwoording van een grote zonde of misdaad. Sterven in een droom zonder duidelijke reden of ziekte en geen kenmerken van een overleden persoon vertonen, betekent een lang leven. Lijden aan doodsangsten in een droom betekent onrechtvaardig zijn jegens jezelf of anderen. Zichzelf dood en naakt in een droom zien, betekent armoede. Zichzelf dood zien en liggend op een stromat of een tapijt in een droom, betekent welvaart en succes in de wereld. Als iemand zichzelf in een droom dood op een draagstoel ziet liggen, betekent dit dat hij in rang stijgt. Als hij in de droom op een bed ligt, betekent dit voordelen van iemands gezin. Als iemand in een droom hoort over de dood van een onbekende persoon, betekent dit een waarschuwing dat zijn succes in de wereld ten koste gaat van zijn religieuze compromissen. Als iemands zoon sterft in een droom, betekent dit dat hij zal ontsnappen aan een vijand. Als iemands dochter in een droom sterft, betekent dat wanhoop door opluchting. Als iemand sterft en in een droom wordt begraven, betekent dat zijn vrijheid. Anders, als hem iets wordt toevertrouwd, betekent dit dat hij het moet teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Als iemand sterft en in een droom wordt begraven, betekent dit dat hij zal trouwen. Als een zieke in een droom trouwt, betekent dit dat hij binnenkort zal overlijden. Als een gehuwde sterft en in een droom wordt begraven, betekent dit dat hij van zijn vrouw zal scheiden of een zakelijk partnerschap zal verbreken of zich zal afscheiden van zijn broers, zussen en vrienden, of dat het kan betekenen dat hij naar een ander land emigreert. Anders, als hij al uit zijn vaderland is geëmigreerd, betekent dit dat hij ernaar zal terugkeren. Dood in een droom heeft een positieve connotatie voor iemand die bang is voor iets of een verdrietig persoon of een zieke persoon. De dood van je broers in een droom betekent de dood van je vijanden, of het kan betekenen dat je je kapitaal spaart. In een droom tussen dode mensen wandelen, betekent vriendschap sluiten met enkele hypocrieten. Wandelen in het gezelschap van een overleden persoon in een droom betekent een lange reis maken, of het kan winst uit je reizen betekenen. Het eten van het vlees van een overleden persoon in een droom betekent genieten van een lang leven. Als iemand ontdekt dat hij plotseling in een droom stierf, betekent dit dat hij zich zal verheugen. Als een overledene iets in een droom eet, betekent dit dat een dergelijk product duur zal worden. Als iemand zichzelf in een droom op de wastafel in een uitvaartcentrum ziet liggen, betekent dit dat zijn zonden zullen worden weggewassen en dat zijn schulden zullen worden betaald. Als een overleden persoon iemand vraagt ​​om zijn kleding in een droom te wassen, betekent dit dat hij de gebeden en vergeving nodig heeft van de persoon die hem in zijn droom heeft gezien, of het kan betekenen dat iemand hem nodig heeft om een ​​schuld te betalen die hij heeft achtergelaten of om vraag mensen om hem zijn zonden te vergeven of om zijn wil te vervullen. Als men de kleding van de overledene in de droom wast, betekent dit dat de overledene vrij zal worden van zijn lasten in het hiernamaals. Het vervoeren van dode mensen naar de begraafplaats in een droom betekent dat iemand iets goed doet. Als hij ze in een droom naar de markt brengt, betekent dit dat hij iets nodig heeft, of dat zijn koopwaar snel zal worden verkocht. Als iemand ziet dat een overleden persoon in een droom tot leven is teruggekeerd, betekent dit dat hij iets zal recupereren dat hij als dood beschouwde, of als hij moeilijkheden doormaakt, betekent dit dat zijn tegenslagen zullen verdwijnen. Als een overleden persoon weer tot leven komt in een droom, betekent dit ook dat zijn nageslacht zal profiteren van iets dat hij heeft achtergelaten. Als hij er in de droom mooi, gelukkig en goed gekleed uitziet, betekent dit dat zulk geluk de erfenis van zijn nakomelingen zal worden. Als iemand een overledene in een droom druk, bezorgd en slecht gekleed ziet, betekent dit dat hij verwikkeld is in een strijd die alleen kan afnemen door de wil van de Almachtige God. Als hij ziek is in de droom, betekent dit dat hij verantwoording verschuldigd is aan God de Almachtige voor zijn religieuze nalatigheid. Als het gezicht van de overledene er in de droom donker of ondoorzichtig uitziet, betekent dit dat hij stierf als een ongelovige. Als iemand een overleden persoon opgewekt, aangenaam en nonchalant in een droom ziet, betekent dit dat iemands droom slechts een hallucinatie is, of dat hij verstoorde dromen ervaart, want dode mensen maken geen grapjes en hebben hun eigen plichten om op te reageren. Als iemands overleden vader of moeder in een droom weer tot leven komt, betekent dat verlichting van leed en afschaffing van zijn angsten. Dit is vooral sterker wanneer iemands overleden moeder in de droom wordt gezien. Een overleden persoon in een droom tot leven wekken, betekent leiding geven aan een ongelovige of een innovator vermanen. Dit kan ook betekenen dat we onachtzame mensen moeten vermanen die zich van hun zonden zullen bekeren. Als iemand een overleden persoon opnieuw ziet sterven in een droom, betekent dit dat iemand met dezelfde naam binnenkort zal overlijden. Als een overleden persoon in een droom klaagt over migraine, betekent dit dat hij wordt ondervraagd over zijn religieuze nalatigheid of zijn onrechtvaardigheden of zijn afschuwelijke houding ten opzichte van zijn vader of moeder. Als de overledene klaagt over zijn ogen in de droom, betekent dit dat hem wordt gevraagd wat hij te danken heeft aan zijn vrouw of over haar bruidsschat of over een testament of een vertrouwen dat hij heeft verspild. Als hij klaagt over zijn linkerarm, betekent dit dat hij wordt ondervraagd over de rechten van zijn broer, zus, zoon of zakenpartner of een valse eed die hij heeft afgelegd. Als de overledene klaagt over zijn kant in een droom, betekent dit dat hij wordt ondervraagd over het verbreken van zijn relaties of clan of het niet nakomen van zijn verplichtingen jegens zijn huishouden. Als hij in een droom klaagt over zijn benen, betekent dit dat hij wordt ondervraagd over het verspillen van zijn leven aan corruptie en leugen. Als hij klaagt over zijn voeten in de droom, betekent dit dat hij wordt ondervraagd over een rijkdom die hij aan leugens uitgeeft en op het pad van achteloosheid dat hij bewandelde. Een vrouw en een man in zulke dromen zijn hetzelfde. Zo voorziet elke ledemaat in een specifiek standpunt dat iemand tijdens zijn leven in deze wereld heeft ingenomen. (Zie Body 1). Als een levend persoon een overleden persoon iets te eten of te drinken geeft in een droom, betekent dit verlies van geld. Als hij een overleden persoon een kledingstuk in de droom geeft, betekent dit tegenslag of een ziekte. Als een overleden persoon de persoon die de droom ziet zijn eigen lijkwade geeft om in een droom te dragen, betekent dit zijn dood. Als een overleden persoon de persoon die de droom ziet een mantel of een versierd hemd in een droom geeft, betekent dit dat hij krijgt wat de overledene tijdens zijn leven aan kennis, rijkdom, zegeningen of status heeft verworven. Het shirt betekent levensonderhoud en de mantel betekent waardigheid en eer. Als de overledene hem wat te eten geeft in de droom, betekent dit dat hij rechtmatige inkomsten ontvangt uit onverwachte hoek. Als de overledene hem honing geeft in de droom, betekent dit dat hij een buit krijgt. Alles wat iemand in een droom van een overleden persoon ontvangt, betekent goed nieuws en een gezegend geschenk in het algemeen. Als een overleden persoon er een bij de hand neemt en met hem in een droom wandelt, betekent dit dat hij geld ontvangt uit een onverwachte bron. Praten met overleden mensen in een droom betekent een lang leven. Het kussen van een beroemd persoon die in een droom was overleden, betekent iets verwerven uit zijn kennis, wijsheid of erfenis, of het zou kunnen betekenen dat hij voordelen ontvangt van zijn nakomelingen. In een droom met dode mensen praten, betekent ondankbaarheid hebben jegens je familie of vrienden. Als een zieke zichzelf in een droom een ​​overleden persoon ziet kussen, betekent dit dat hij binnenkort zal sterven. Als een gezond persoon diezelfde droom ziet, betekent dit dat wat hij zegt onjuist is. Geslachtsgemeenschap hebben met een overleden persoon in zijn graf in een droom betekent overspel plegen of zich mengen met een slecht persoon of geld verliezen aan een bedrieglijke en hypocriete persoon. Als iemand ziet dat een overleden vrouw weer tot leven is gekomen, en als hij geslachtsgemeenschap met haar aangaat, en zijn lichaam in een droom besproeid met haar eicellen en sperma vindt, betekent dit dat hij iets heeft begaan waar hij spijt van heeft. Dientengevolge zal hij daardoor verliezen lijden. Een huwelijk hebben met een overleden persoon en in de droom naar zijn of haar huis verhuizen, betekent de eigen dood. Achter een overleden persoon lopen en een onbekend huis binnengaan waaruit men in de droom niet meer tevoorschijn komt, betekent de dood. Als iemand de overleden persoon volgt en zo’n huis in de droom niet betreedt, betekent dit dat hij zijn dood nadert en vervolgens herstelt van zijn ziekte. Als een overleden persoon de persoon slaat die de droom ziet, betekent dit dat iemand zijn Heer mishaagt en een gruwelijke daad heeft begaan waarvan hij zich zou moeten bekeren, want in de verblijfplaats van de waarheid accepteert een overleden persoon alleen wat de Almachtige God behaagt en wat niet leuk vindt Hij houdt niet van. Als iemand een levende persoon een overleden persoon ziet slaan die zich vrijwillig aan zijn lot onderwerpt in een droom, vertegenwoordigt dit de spirituele en religieuze kracht en de rang van de levende persoon, zijn liefdadigheid, gebeden, toewijding, vroomheid, of het zou kunnen betekenen dat hij vervult de wil van de overledene. Als iemand een overleden persoon in een droom ziet slapen, betekent dit dat het hiernamaals de verblijfplaats van rust en troost is voor de gelovigen. Slapen in een bed met een overleden persoon in een droom betekent een lang leven. Als dode mensen uit hun graf komen om in een droom koopwaar te verkopen, betekent dit stagnatie van de markten. Een dode muis in iemands eten in een droom betekent knoeien met dat product. Als iemand een overleden persoon in een droom iets goeds ziet doen, betekent dit dat hij hem opdraagt ​​hetzelfde te doen. Als het iets slechts is dat hij in de droom doet, betekent dit dat hij hem opdraagt ​​het niet te doen. Als een overleden persoon in iemands droom komt en hem vertelt over het tijdstip van zijn overlijden, dan kan de dag een maand zijn en de maand kan een jaar zijn en het jaar tien jaar. Als iemand zijn moeder in een droom ziet sterven, betekent dit dat hij zijn wereldse verworvenheden, troost zal verliezen en dat hij achteloos kan worden. Als hij een zoeker op het pad is, betekent dit dat hij de voordelen van zijn werk zal verliezen of zijn verplichte gebeden niet zal verrichten. Als een zieke zijn broer in een droom ziet sterven, betekent dit zijn eigen dood. Anders zou het iemand in zijn familie kunnen betekenen. Als iemand arm is in de droom, betekent dit dat hij een van zijn ogen kan verliezen. Als iemands vrouw in een droom sterft, betekent dit bankroet en verlies van iemands bron van levensonderhoud. Het begrafenisgebed in een droom uitvoeren, betekent voor hem tussenbeide komen en bidden voor zijn redding. Als iemand de oproep van een overleden persoon in een droom beantwoordt, betekent dit dat hij hem binnenkort zal volgen. Als iemand een overleden persoon in een droom ziet verdrinken, betekent dit dat hij in afschuwelijke zonden is ondergedompeld. Als iemand dode mensen uit hun graf ziet komen en in een droom naar hun huizen ziet gaan, betekent dit een massale vrijlating van gevangenen tijdens een algemene amnestie. Deze droom kan ook betekenen dat de Almachtige God leven zal schenken aan een onvruchtbaar land. De dood voor een gelovige in een droom betekent eer, waardigheid, afstandelijkheid en ascetische onthechting. De dood van een profeet in een droom betekent zwakte in het religieuze leven van mensen, terwijl hun terugkeer tot leven in een droom een ​​bloeiend geestelijk leven op die plaats betekent. De dood van een heerser in een droom betekent de zwakte van zijn leger of regering. De dood van een religieuze geleerde in een droom betekent de geboorte van innovatie of het ongeldig verklaren van iemands bewijs. De dood van een vrome aanbidder in een droom betekent dat hij zijn religieuze verplichtingen niet nakomt. De dood van een ambachtsman betekent het einde van zijn vak. De dood van iemands ouders in een droom betekent een aanscherping van zijn financiële middelen. De dood van iemands vrouw in een droom betekent het einde van een welvarend leven. De dood van iemands zoon in een droom betekent de onduidelijkheid van iemands naam na zijn dood. Als iemand een overledene het begrafenisgebed over een andere overleden persoon in een droom ziet uitvoeren, betekent dit dat iemands daden onjuist zijn, want het verrichten van een begrafenisgebed is een daad en dode mensen hebben geen daden meer te bieden. Als een getrouwde vrouw in een droom met een overleden persoon trouwt, betekent dit haar scheiding van haar man, terwijl als een ongehuwde vrouw in een droom met een overleden persoon trouwt, ze zal trouwen. In een droom betekent de dood ook ontstoken zijn door liefde of gescheiden zijn van de geliefde, waarbij het leven na de dood zou staan ​​voor hereniging met de geliefde of lijden aan scheiding in een hellevuur. (Zie ook Doodsangst | Begrafenisgebeden | De geest opgeven | Izrail | Ontspanning | Overval)…

(Swine) Het ervaren in een droom tijdens het zomerseizoen betekent voordelen, winst of nieuwe en dure kleding, maar het ervaren van warm weer in je droom tijdens het winterseizoen betekent het tegenovergestelde.

Dromen van tijd symboliseert je emotionele gesymstaat. Het kan ook vertegenwoordigen de voorwaarden van uw wakende leven en hoe positief of negatief een situatie die je voelt. Stormachtig of winderig weer impliceert conflicten, agressie of ernstige verstoringen. Regen en hagel symboliseert depressie, verdriet of teleurstelling. Regenbogen vertegenwoordigen harmonisatie van een bepaald gebied van je leven. Zonlicht weerspiegelt optimisme of mentale helderheid. De droom met zeer koud weer symboliseert de omstandigheden in je leven die verschrikkelijk of ondraaglijk aanvoelen. Het kan ook de vertegenwoordiging van isolement of eenzaamheid zijn. Emotionele terughoudendheid. Onaangename dingen. Het gevoel dat een situatie oneerlijk is vijandig tegenover je gevoelens. De droom over warm weer kan ontvankelijkheid, gemak, normaliteit vertegenwoordigen. Het gevoel dat er niets mis is of dat de omstandigheden veilig zijn. Ik voel me op zijn gemak. De droom van warm weer symboliseert maximale, vermoeidheid of het gevoel dat een situatie is te veel. Het kan ook de weergave van hoe gevaarlijk je een situatie de hele tijd te vinden. De droom over het lezen van een tijdverslag symboliseert uw voorbereiding om een beslissing te nemen. Onze omstandigheden voelen of kijken of de tijd rijp is om een kans te hebben. De droom van de mogelijkheid om het klimaat te veranderen symboliseert uw vermogen om bepaalde emoties te transformeren binnen en buiten. U voorwaarden manipuleren of hoe ontvankelijk anderen zijn. Maak andere mensen het gevoel alsof je wilt of behandelen u hoe u wilt.

…(Atmosferische) Koude temperatuur in een droom betekent armoede. Een winderig en koud weer in een droom betekent een verergering van iemands armoede. Als het zonnig en koud is, en als iemand zichzelf in de zon ziet zitten, dan zal de toestand van zijn armoede worden verwijderd. Als iemand zichzelf in een droom ziet onder de hitte van de zon en zijn toevlucht zoekt in de schaduw, betekent dit dat zijn stress en verdriet zullen verdwijnen. Als hij die droom in de zomer ziet, betekent dat welvaart. Als iemand zichzelf een vuur of een rook ziet zoeken om zich ermee te verwarmen in een droom, betekent dat dat iemand een baan zoekt die gevaar met zich meebrengt. Als het kolen is die hij in de droom naar warmte zoekt, dan betekent dit dat hij geld van een wees zal oplichten. Koud weer in de winter is onbeduidend en in de zomer in een droom betekent dit dat iemands reisplannen niet zullen plaatsvinden. (Zie ook Koud weer)…

In de droom voel je een wind waait, dit droomsymbool wordt geassocieerd met innerlijke kracht, positieve energie. Je bent klaar om de veranderingen in je leven te kennen. Je bent sterk genoeg om de uitdagingen aan te gaan. Wanneer de wind stormachtig of stormachtig in je droom is, dan verdedigt de wind de verwarring en zorgen in je leven en zal je angst brengen.

De droom over een doodskist symboliseert de aanvaarding van verandering of verlies. Het kan ook ideeën en gewoonten weerspiegelen die niet meer van nut zijn en kunnen worden begraven of opgegeven. U ook beseffen dat iets in je leven eindigt of verandert voor het ergste. In een positieve context weerspiegelt een doodskist zijn bereidheid om verder te gaan. Negatief, symboliseert een doodskist de patronen van defaitistische denken. De droom over het bouwen van een doodskist symboliseert een progressieve beweging voor een onaangenaam resultaat. U opvallen hoe uw acties langzaam tot een verlies van één of andere soort bijdragen. Iets wat je doet, werkt niet. Om jezelf te vinden in een doodskist in een droom symboliseert de aanvaarding van de nederlaag, of toegeven aan uw problemen. Je het gevoel hebben dat je niet winnen, of dat je nooit meer iets doen wat je nooit meer wilt doen. Doodskisten kunnen ook de gedachten over de dood symboliseren. Mensen die denken aan zelfmoord of dood veel kan zien doodskisten in dromen vergezeld van een zeer rode kleur aan de negatieve emoties in verband met deze gedachten weerspiegelen. Voorbeeld: Een man droomde er ooit van om in een doodskist te zitten. In het echte leven verloor hij zijn baan en voelde dat er geen hoop voor hem was. In de kist liggen weerspiegelde zijn aanvaarding van de nederlaag. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ooit van het bouwen van haar eigen kist. In het echte leven, ze voelde dat al haar pogingen om een relatie weer op te bouwen waren mislukt. Het bouwen van de kist weerspiegelt je gevoelens over al je mislukte inspanningen om de relatie vooruitgang in de richting van de onmogelijkheid van ooit de wederopbouw ervan weer op te bouwen.

…(Wurging) Stikken in een droom betekent dat iemand een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen die groter is dan hij aankan, of dat hij wordt geïntimideerd om een ​​zware verantwoordelijkheid te aanvaarden, of dat hij misbruik heeft gemaakt van een trust of een leidinggevende positie. Als zijn verstikking wordt veroorzaakt door een ziekte in de droom, vertegenwoordigt dit een tuchtiging voor een zonde of een onrecht dat hij heeft begaan. Als zijn lijden in de droom toeneemt tot bijna wurging en dood, betekent dit dat hij alle voordelen moet terugbetalen die hij trok door een dergelijk vertrouwen te hebben. Als hij in zijn droom sterft als gevolg van zijn verstikking, betekent dit dat hij zijn strijd met de eigenaar verliest en arm wordt. Als hij weer tot leven komt nadat hij in de droom is gestorven, betekent dit dat de Almachtige God hem na zijn beproevende ervaring na een tijdje weer in zijn positie zal herstellen. Hij kan ook de macht herwinnen en zijn tegenstanders voor het gerecht brengen. (Zie ook Wurging)…

…De droom van een huis symboliseert je mentaliteit of perspectief op een situatie. Uw mening over de ervaring van de huidige omstandigheden. Overtuigingen of gevoelens waar je je prettig bij voelt. Uw mening of overtuigingen over een situatie die normaal is geworden voor jou. Negatief, kan een huis een geloofssysteem of gewoonte weerspiegelen die u voor verleend neemt. Het type huis heeft de symboliek van hoe je denkt over een specifieke kwestie. De toestand van het huis weerspiegelt je mentale toestand als je iets ervaart. Rijke huizen symboliseren uw perspectief op kwesties waar je krachtig en vindingrijk. Arme huizen vertegenwoordigen uw perspectief op kwesties waar je machteloos of emotioneel verzwakt. De kamers van het huis zijn indicatief voor hoe een probleem wordt aangepakt of behandeld. Zie de thema’s sectie voor meer informatie over woningen. De droom over het kopen van een huis symboliseert uw inzet voor de integratie van iets in je leven. Kiezen om iets normaals voor je te worden. Als alternatief kan het betekenen dat je hard gewerkt om iets te winnen. Negatief, kan het kopen van een nieuw huis betekenen dat u een fout hebt gemaakt die u met wordt geplakt. De dingen worden weer normaal. U problemen ondervinden of iets nieuws doen. De droom over het schoonmaken van uw huis symboliseert zelfverbetering. U een idee dat u hebt fine-tunen of proberen om iets te perfectioneren. Onnodige overtuigingen of gewoonten worden verwijderd of veranderd. De droom van een nieuw huis symboliseert een nieuw perspectief of mentaliteit over een situatie. Een nieuwe manier van denken over iets. Een nieuwe situatie kan het normaal voor je hebben gemaakt. Een betere manier om te leven of het leven te zien. Nieuws ideeën of levensstijl keuzes. De droom met een oud huis symboliseert een perspectief of houding die ervaren, ervaren en betrouwbaar is. De droom om buitengesloten te worden symboliseert afwijzing en onzekerheid. U zich niet in staat voelen om zich zo veilig of zelfverzekerd te voelen als u wilt. De droom over de terugkeer van een oud huis symboliseert een terugkeer naar een vertrouwde of oude manier van denken. Een perspectief op het leven dat je eerder hebt gehad. Dit kan gebeuren wanneer u terugkeert naar oude gewoonten, banen, relaties, of zelfs terug naar school gaan. Als alternatief, overwegen hoe de reputatie van het oude huis heeft en hoe het kan symboliseren uw huidige mentaliteit. De droom met iemand uit een ander huis symboliseert hun mentaliteit door het perspectief van alle kwaliteiten opvallen het meest over die persoon. Bijvoorbeeld, als je droomt van het huis van een grootouders u uw mentaliteit te vertegenwoordigen door het perspectief van een wijzer of meer ervaren aspect van je persoonlijkheid. Dat wil zeggen, je kan te maken hebben met een situatie waar je ervaring mee hebt. De droom met kleurrijke huizen symboliseert je geest door het perspectief van elke kleur die hen symboliseert. Bijvoorbeeld, een blauw huis symboliseert een positieve mentaliteit, en een rood huis een negatieve mentaliteit. Zie de sectie thema’s voor meer kleuren in de . Om uw huis ingebroken of gestolen symboliseert een probleem, negatieve mentaliteit of slechte gewoonte die is stelen van geluk, vertrouwen of integriteit. Verlaten huizen symboliseren emotionele of mentale verwaarlozing. Ze kunnen ook aan alle problemen die je hebt gekregen gewend. Herenhuizen, of huizen van rijke mensen symboliseren hun gedesintestaan bij het gevoel krachtig, in controle, of het bereiken van doelen. Huisnummers en locaties dragen ook bij aan de symboliek die beschrijft hoe je denkt of voelt. De droom over een oude residentie symboliseert uw gesymstaat op basis van uw herinneringen aan dat huis. Overweeg het huisnummer ook met behulp van droom numerologie. De droom over het huis van je ouders symboliseert je gemoedstoestand, als een die te maken heeft met je geweten (vader), om te beslissen over een probleem of geconfronteerd met een negatieve situatie, of met behulp van je intuïtie (moeder) om erachter te komen hoe een probleem op te lossen of weg te blijven van het voordat je begint. De droom van het zien van een huis wordt vernietigd symboliseert een deel van je leven dat je gewend bent geraakt aan het komen tot een einde. Een perspectief op een situatie die normaal of stabiel wordt geruïneerd. Voorbeeld van levenssituaties die dit soort dromen kunnen veroorzaken, kunnen het verlies van een baan, verlies van gezondheid, blijvend letsel bij een ongeval of grote veranderingen in het gezinsleven zijn. Voorbeeld: Een rijke vrouw droomde er regelmatig van om verarmd oud huis van haar jeugd. Wanneer deze droom zich voordeed ze ervaren intense frustratie in het echte leven. Het arme huis weerspiegelde haar perspectief op een situatie waarin ze zich machteloos voelde en geen middelen had om problemen aan te pakken. Voorbeeld 2: Een oudere vrouw droomde ervan om buitengesloten te worden uit een huis. In het echte leven wilde ze weer jong zijn en voelde dat de jeugd voor altijd verdwenen was….

De droom over de Eiffeltoren symboliseert waardigheid en integriteit in het blootstellen aan anderen die onschuldig is. U of iemand die ongetwijfeld wordt opgemerkt als zeer goed, zeer oprecht, of onmogelijk om je voor te schamen. Een gevoel van trots in de wetenschap dat je hebt verdiend wat je hebt en zal nooit worden gevraagd om jezelf weer te vernederen. Leven de beloningen van gelijk hebben als anderen niet geloven in de jouwe of u helpen. Wetende dat je jezelf hebt geproefd en nooit kan worden gevraagd om uw normen weer te verlagen om te genieten. U zich goed voelen over het feit dat opgestaan voor jezelf, of het nemen van jezelf stabiel in onaangename omstandigheden. U kunt opscheppen over het hebben van fucked iemand die was een echte eikel voor jou.

…(Ook bekend als Johannes in westerse tradities. Gods profeet Ishaq, zoon van de profeet Jacob, vrede zij met hen beiden.) In een droom duidt het zien van hem op tegenslagen en ontberingen. Als iemand een zoon heeft die wegliep in ongehoorzaamheid aan zijn vader, en als hij Gods profeet Ishaq in een droom ziet, betekent dit dat hij naar zijn huis zal terugkeren en weer gehoorzaam zal zijn. Deze droom duidt ook op een golf van blijde tijdingen, vrede en rust. Ishaq (uwbp) in een droom zien, betekent ook lijden onder vervolging door de senatoren van iemands stad, of door sommige van zijn familieleden, en uiteindelijk zal de Almachtige God hem te hulp komen en hem zijn integriteit en eer schenken. Als iemand hem in zijn beste vorm en stralende schoonheid ziet, wordt dat een teken van blijde tijdingen, waarbij zijn nageslacht leiders, bestuurders en rechtvaardige mensen voortbrengt. Hem in een droom zien, kan ook betekenen dat je uit de krappe omstandigheden in een meer ontspannen situatie komt, van achteloosheid in leiding, van armoede in rijkdom en van ongehoorzaamheid aan je ouders in weer gehoorzamen. Als iemand zichzelf ziet veranderen in Ishaq (uwbp) of als hij zijn mantel in een droom draagt, betekent dit dat hij zijn dood kan naderen en er dan van gered kan worden….

De droom over een middelbare school reünie symboliseert herinneren oude conflicten, uitdagingen, of machtsstrijd. Het herzien van de oude kwesties of hoe de dingen gebruikt worden in relaties. Open discussie over wie het beste geluk heeft. Positief, een college vergadering kan weerspiegelen gevoelens van geluker dan andere mensen die je kent. Negatief, symboliseert een middelbare schoolreünie gevoel van rivaliteit, jaloersheid, of wrijvend verwezenlijkingen op andere gezichten. U of andere mensen die openlijk bespreken beter te zijn dan andere mensen. Moeite met het vergeten van het verleden. Spanning weer opsurfacing. Bitterheid. Open discussies, die u hebben met anderen over wie het meest verdient of respectabel. Als alternatief kan een collegiale unie het concurrentievermogen of oude gevechten tussen vrienden of familie weerspiegelen die weer opduiken. Realiseer je dat anderen kleinzielig zijn of niet over iets heen kunnen komen dat in het verleden is gebeurd. Vergelijkingen of prestaties van de sociale status. Voorbeeld: Een vrouw droomde ervan om een middelbare school reünie te zijn. In het echte leven ging ze kijken naar familieleden bespreken conflicten die jaren eerder begon. De bijeenkomst weerspiegelt de ervaring van het kijken naar de familie strijd om oude rivaliteit ontketenen.

…(Armoede) Als iemand in een droom van zijn vrouw scheidt, betekent dit dat hij van zijn baan zal worden ontslagen. Als een ongehuwd persoon zichzelf in een droom van iemand ziet scheiden, betekent dit dat hij een conclusie moet trekken over het goede of het slechte dat hij ervaart. Wat betreft de scheiding van een gehuwde persoon in een droom, dit betekent het sluiten van zijn bedrijf of zijn dood als hij bedroefd is. Als iemand zichzelf in een droom van zijn vrouw ziet scheiden, betekent dit dat hij rijk zal worden of dat zijn leven soepeler zal verlopen. Als iemand van zijn vrouw scheidt met de bedoeling om in een droom naar haar terug te keren, betekent dit dat hij zijn beroep voor korte tijd zal veranderen en er vervolgens weer mee bezig zal zijn. Als de scheiding onherroepelijk is, kan dit betekenen dat hij zijn bedrijf definitief zal sluiten. In een droom van je vrouw scheiden, betekent ook dat je een schat negeert, afstand doet van een erfenis, afstand doet van je troon of afziet van je ambt. Echtscheiding in een droom duidt ook op armoede. Als je in een droom van je zieke vrouw scheidt, kan ze aan haar ziekte overlijden. Als iemand echter van zijn zieke vrouw scheidt met de bedoeling om in de droom weer bij haar terug te keren, betekent dit dat ze van haar ziekte zal herstellen. (Zie ook Puntenslijper | Verstoting)…

…(Volgers | Rechtvaardige mensen | Opvolgers) Als iemand in een droom ziet dat een van de metgezellen van Gods Boodschapper, vrede zij met hem, zijn volgelingen of hun opvolgers een stad of plaats binnengaan die lijdt onder natuurlijke tegenslagen, onderdrukking of oorlog, dan betekent opluchting voor zijn mensen en omkering van hun omstandigheden. Het kan ook betekenen dat hun leiders weer geleid worden. De gnostici van een land zien, betekent een toename van iemands kennis. De wijze mannen van een land zien, betekent toename van iemands wijsheid. Om de predikers van een stad in een droom te zien, betekent spirituele groei en toename van iemands geluk. Om de rechtvaardige bewoners van een land en Gods beheerders daarin in een droom te zien, betekent dat iemands toewijding toeneemt. Als je metgezellen uit het verleden in een droom ziet leven, betekent dat welvaart, gerechtigheid en economische groei voor de inwoners, afkomstig van een godvrezend leiderschap. Als iemand ziet dat hij een van de metgezellen, hun volgelingen of opvolgers in een droom weer tot leven wekt, betekent dit dat hij zijn praktijken en tradities zal doen herleven. Als iemand zichzelf ziet veranderen in een van de bekende rechtvaardige metgezellen of volgelingen van Gods profeet, met wie vrede zij in een droom, betekent dat beproevingen in zijn leven om de verheven positie van zulke gezegende wezens te evenaren, hoewel het einde prijzenswaardig is. (Zie ook Rechtvaardige mensen | Geleerden)…

(Weer) Warm weer ervaren in de winter in een droom betekent voordelen, winst of nieuwe en dure kleding, maar het ervaren tijdens het zomerseizoen in een droom betekent het tegenovergestelde.

De droom van een persoon wordt gevild symboliseert gevoelens over opzettelijk afgesneden van het goede gevoel weer op een bepaalde manier. Geluk of doel wordt permanent afgesneden. Ik voel me gedwongen om te voelen dat je er nooit meer toe doet. De droom van het villen van een dier symboliseert een gebied van je leven dat je voelt wordt gemaakt permanent inferieur. Denk aan het dier verder dan dat betekent. De droom om huidloos te zijn symboliseert een onvermogen om je ooit weer goed of belangrijk te voelen. Het gevoel dat geluk of permanente troost verloren gaat. In het leven vreesde hij dat zijn vader hem van zijn erfenis zou snijden en hem echt voor de rest van zijn leven zou laten vertrekken.

De droom die boot vertegenwoordigt uw vermogen om te gaan met je leven en situaties waarin je je bevindt. De boot die in een droom wordt gezien ligt meestal in het water. Je moet aandacht besteden aan hoe het water ziet er vies, duidelijk of stormachtig, omdat het zou veel meer vertellen over de droom en de betekenis ervan. Vuil water zou instabiliteit vertegenwoordigen en helder water zou wijzen op duidelijkheid en zuiverheid in de Stichting in je leven. De helderheid van water zou ook wijzen op de stabiliteit en harmonie die je hebt als het stroomt door het leven. Soms is de dromer vindt zichzelf springen in het water of boot pier, die het verlangen naar ontsnapping bepaalde situatie die je hebt toont. De droom suggereert om het probleem op te lossen in plaats van te vermijden.

De droom over schapen symboliseert conformiteit. Het kan een teken zijn dat je niet voor jezelf denkt. Het kan ook aangeven dat u toegeeft aan groepsdruk of alles doen wat u wordt verteld. Als alternatief kan een schaap de mensen weerspiegelen die alles doen wat je stuurt. De droom over het melken van een schaap symboliseert voordeel van conformiteit op een bepaalde manier. U gebruik maken van iemand anders passiviteit of volgzaam gedrag om jezelf te helpen. Zoveel mogelijk uit het conformistische gedrag van de ander halen. De droom over schapenpoep symboliseert problemen die zijn ontstaan door te conformistisch of te passief te zijn. De droom over het stevig vasthouden van een schaap symboliseert hoe je je vasthoudt, is je geloof. Het kan ook de weergave zijn van hoe belangrijk het voor u is om conformistisch geloof te behouden in moeilijke tijden. Negatief, het houden van een schaap kan een teken zijn dat je bang bent om een conformistisch geloof te stoppen. Het kan ook de vertegenwoordiging van naleving of passiviteit zijn die u weigert te stoppen met het controleren van iemand anders. Voorbeelden: Schapen verschijnen vaak in de dromen van christenen om hun onbetwistbare geloof weer te geven.

…Als iemand zichzelf in een droom het hemelse paradijs ziet binnengaan, dan vertegenwoordigt zijn droom blijde tijding dat God het wil, hij zal het binnengaan. Als een pelgrim zichzelf in een droom het paradijs ziet binnengaan, betekent dit dat zijn pelgrimstocht wordt geaccepteerd of dat hij Gods Huis in Mekka zal bereiken. Als hij geen geloof in God de Almachtige heeft, betekent dit dat hij een gelovige zal worden. Als een bedlegerige gelovige zichzelf in een droom het paradijs ziet binnengaan, betekent dit dat hij zal sterven aan zijn ziekte. Als een niet-gelovige die bedlegerig is, zichzelf in een droom het paradijs ziet binnengaan, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Als hij ongehuwd is, betekent dit dat hij zal trouwen. Als hij arm is, betekent dit dat hij rijk zal worden of een erfenis zal ontvangen. Als een zieke zichzelf in een droom weer gezond ziet in de woning van het hiernamaals, betekent dit dat hij het zal bereiken zonder de kwalen van deze wereld, haar tegenslagen en verleidingen. Als hij niet ziek is, betekent het betreden van de rijken van het hiernamaals blijde tijdingen, zakelijk succes, een pelgrimstocht, ascetische onthechting van deze wereld, oprechte toewijding, het verwerven van kennis, het versterken van iemands verwantschap of het oefenen van geduld voor een calamiteit die voortkomt uit de eigen ramp. zonden. Als iemand zichzelf de verblijfplaats van het hiernamaals ziet binnengaan om te bezoeken en rond te kijken, en zou hij een persoon met goede daden en karakter moeten zijn die een bekwaam persoon is en die handelt op basis van zijn kennis, dan betekent dit dat hij zonder werk zal zijn of lijdt aan zakelijke verliezen. Als hij ergens bang voor is, of als hij ergens van wordt beschuldigd, of als hij onder spanning staat, betekent dit dat zijn angsten zullen verdwijnen. Meestal betekent het betreden van de verblijfplaats van het hiernamaals in een droom reizen of migratie vanuit het thuisland. Dus als iemand zichzelf in een droom ziet terugkeren van een reis naar het hiernamaals, betekent dit dat hij naar zijn vaderland zal terugkeren. Het paradijs binnengaan in een droom betekent een pelgrimstocht naar Gods huis in Mekka….

De droom met een badmeester symboliseert u of iemand anders die zich bewust is van het niet volledig verliezen van een negatieve situatie. Een emotionele ondersteuning plan of vangnet om te voorkomen dat u verdrinken in uw probleem. Een keuze of optie waarmee je ontsnappen aan emotionele nood. Objectiviteit die je nooit toestaat om volledig te bezwijken voor een probleem of het gevoel dat iets permanent. Geconfronteerd met een negatieve of onzekere situatie met verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat iemand niet te ver doen of in verlegenheid gebracht door geconfronteerd met hun problemen. Als alternatief, dromen van een badmeester kan ook de vertegenwoordiging van u of iemand anders die anderen in staat stelt om de regels te breken zonder overboord te gaan. Voorbeeld: Een vrouw droomde van een aantrekkelijke badmeester die ze uiteindelijk afwees. In het echte leven had ze net gebroken met haar vriendje, beschouwd om terug te zijn met hem, omdat ze voelde zich zo slecht over, maar toen besefte dat het het beste was om de ex voor altijd te vermijden. De badmeester vertegenwoordigde emotionele back-up plan of uitlaatklep voor hartzeer door te weten dat ze kon praten met haar ex weer als ze wilde.

De droom over wedstrijden symboliseert je gevoelens over het hebben van een kans om iets te beginnen. Een unieke kans om alles te krijgen wat er ook gebeurt. Beperkte kansen om oplichten of een situatie of relatie weer aanwakkeren. Negatief, wedstrijden kunnen weerspiegelen uw gevoel dat je slechts een kleine kans om wraak te nemen of iemand te betalen. Het kan ook de vertegenwoordiging van uw gevoel dat u kan worden geschroefd als je afval een belangrijke gelegenheid.

…Als je droomt van het hebben verslaafd aan iets, het vertegenwoordigt de rage die je lijdt. Deze droom zegt dat er iemand is die probeert om te gaan met iets wat jij beheert. De andere betekenis van deze droom is dat je problemen hebt met de mensen om je heen. Zorg ervoor dat als je genoeg tijd doorbrengen met je familie, vrienden, collega’s. Je moet proberen de relaties die je met mensen hebt gehad weer op te bouwen….

…(Gedroogd fruit | Vers fruit) In een droom vertegenwoordigt een zoet smakende vrucht zegeningen, kennis of geld. Zelfs een zuur smakende vrucht betekent hetzelfde als het past bij de smaak van de persoon die het in zijn droom eet. Wanneer een zuur smakende vrucht niet overeenstemt met de smaak van de persoon in de droom, dan betekent dat onwettige verdiensten of verergering van zijn ziekte. Het eten of drinken van een bijproduct dat in een droom van fruit is gemaakt, betekent schulden of uitdagingen in een vreemd land. Als je in een droom je favoriete fruit ziet, vertegenwoordigt dit de winst die je met je eigen zweet hebt verdiend, en zulke winsten zullen gelijk zijn aan de hoeveelheid inspanningen die worden geleverd om ze te verdienen. Een grote vrucht in een droom vertegenwoordigt inkomsten die nog niet vrij zijn van een aalmoes. Een vrucht zonder zaden of schil in een droom vertegenwoordigt succes en wettige inkomsten. Buiten het seizoen fruit eten in een droom betekent welvaart en comfort. Een vrucht die groeit of die in een tros of als tros in een droom wordt geplukt, betekent liefde en eenheid. Geïmporteerd fruit in een droom vertegenwoordigt hun land van herkomst. Vruchten in een droom vertegenwoordigen ook iemands vrouw, kinderen, zakelijke overeenkomsten, het uitwisselen van kennis, goede daden, gezinshereniging, bruiloften, herstellen van ziekte of verloren geld terugkrijgen. Druiven in een droom vertegenwoordigen wijn, en watermeloen vertegenwoordigt de alcoholische drank die wordt gefermenteerd uit zijn sappen. Een vrucht oppakken die in een droom van een boom is gevallen, betekent een gevecht voeren tegen een rechtvaardige. Als iemand in een droom een ​​boom ziet die vrucht draagt ​​bij warm weer en in de winter vrucht draagt ​​in een droom, betekent dit dat hij zal omgaan met iemand die verwacht een zakelijke deal te sluiten, hoewel hun vriendschap zal eindigen in tijd- en geldverspilling. Een vrucht plukken van een andere boom dan de zijne in een droom, vertegenwoordigt een goede zwager, een eerlijke partner of een winstgevend partnerschap. Wilde bessen in de bergen of prairies in een droom vertegenwoordigen aangeboren kunsten, bekwaamheden en kennis die rechtstreeks van de Almachtige God zijn gegeven en geen enkele andere leraar heeft er een aanspraak op. Vijgen in een droom vertegenwoordigen het beste van fruit in een droom. Vers fruit in een droom betekent geld dat niet lang meegaat, terwijl gedroogd fruit besparingen vertegenwoordigt. Fruit voor een arme persoon in een droom betekent welvaart en voor een rijk persoon betekenen ze toename van zijn rijkdom. Als iemand in een droom met fruit wordt overladen, betekent dit dat hij bekend zal worden om zijn goede daden. (Zie ook Abrikoos | Gedroogd fruit | Fruitverkoper)…

De droom met een goed water symboliseert emotionele diepte of innerlijke kracht die moet worden bereikt voor. Vaak een symbool om in een van het zelf te geloven. Diep van binnen kijken. Een goed een teken dat u probeert te veranderen of dat je nodig hebt om harder te werken. De droom over een goed vergiftigd symboliseert een verloren gevoel van hoop of onvermogen om te geloven in je zelf. Iemand kan je te veel neerzetten. Het kan een teken zijn dat je andere manieren moet vinden om jezelf te verbeteren of zelfverzekerd te zijn. Het kan ook de vertegenwoordiging van dode vriendschappen of relaties zijn. De droom over het vallen in een put symboliseert veel bezorgdheid over het verbeteren van jezelf of vertrouwen. Je hebt misschien meer problemen gecreëerd door te hard te proberen voor iets. De droom over het graven van een put symboliseert uw poging om te bouwen of een bron van inspiratie of levensonderhoud te creëren. Het decor voor de toekomst om veel hoopvoller te zijn. Vaststelling van een probleem dat niemand anders wilde nog steeds vast te stellen, zodat het nooit veroorzaakt stagnatie weer.

De droom over springen gelukkig als je loopt symboliseert het bewustzijn van een zelf aanbidden met zich zorgen te maken op alle. Denken dat een bepaald gebied van je leven te zijn zal altijd perfect zorgeloos. Dromen dat je het negeren van de tijd symboliseert je bewustzijn van bepaalde gebeurtenissen niet langer zo belangrijk. Denken dat een bepaald gebied van zijn leven was belangrijk of ernstig en beseffen dat het niet was. De droom over het overslaan van een maaltijd symboliseert gevoelens dat een deel van uw plannen of projecten overbodig zijn. Het overslaan van het ontbijt kan een wens weerspiegelen om het begin van een ervaring of situatie te vermijden. Het overslaan van de lunch symboliseert een verlangen om te voorkomen in het midden van een situatie ervaring. Het overslaan van het diner kan wijzen op een verlangen om te voorkomen dat het einde van een situatie. Om te dromen dat een plaat of een lied negeert symboliseert ervaringen die je het gevoel een bepaalde manier die niet zo lang duren als je wilt. Onderbrekingen van uw goede weer. Opzettelijk negeren van muziek kan wijzen op een verlangen om te vermijden of gaan door ongemakkelijke emotionele situaties. De droom over het overslaan van scènes in een film symboliseert uw poging om ongewenste delen van een ervaring die je ondervindt te vermijden of over te nemen. Het kan ook de vertegenwoordiging van ongeduld of willen voorkomen dat het verspillen van tijd.

De droom van reizen symboliseert voortdurende vooruitgang in de richting van het bereiken van doelen. Weten wat je wilt of waar je naartoe gaat terwijl je ervoor werkt. Reizen kan uw dagelijkse routine weerspiegelen, hoe u vordert of wacht op een gewenst resultaat. Om te geloven dat er nog veel werk aan de man ligt. Werken aan een langetermijndoel. Je lot. De richting en functie van uw persoonlijke groei. Reizen kan ook de weergave van hoe gemakkelijk of moeilijk je voelt dat je leven is als je werkt aan een doel. Denk aan het terrein of eventuele obstakels die u tegenkomen. Negatief, reizen kan weerspiegelen hoe moeilijk of gevaarlijk het voelt om een doel te bereiken is. Denk aan de wijze van vervoer, uw tempo, het weer, obstakels of wat u kan dragen voor extra bagage betekenis. De droom over het kiezen om te reizen naar verre landen kan weerspiegelen uw wens om verschillende mentaliteit te begrijpen of verschillende meningen te absorberen. Jouw beslissing om naar een doel toe te werken. Het kan ook de vertegenwoordiging van afleiding of misplaatst gevoel. Als uw reis tot een einde is gekomen, symboliseert het de succesvolle voltooiing van een doel.

…(Varken) In een droom vertegenwoordigt een varken een uitgesproken en felle vijand die verraderlijk, zorgelijk, angstig is, die niet handelt naar wat hij zegt en die liegt en mensen bedriegt. Een zwijn berijden in een droom betekent dat hij veel geld zal verdienen. Als iemand het in de droom rauw, gekookt of geroosterd eet, betekent dit dat hij onwettig geld inslikt, of willens en wetens ontoelaatbaar voedsel eet. Lopen als een zwijn in een droom betekent snel winst maken uit een investering of een bedrijf, of het kan betekenen dat iemand krijgt wat zijn hartje begeert. Een wild varken in een droom is een teken van ernstig koud weer. Ham eten in een droom heeft voordelen voor alle mensen, hoewel het voor moslims onwettig is. Als iemand in een droom een ​​varken in zijn bed ziet, betekent dit dat hij overspel zal plegen. Kleine varkens in een droom vertegenwoordigen tegenslagen en leed voor hun eigenaar, of voor de persoon die de droom ziet. Een gedomesticeerd varken in een droom betekent een goede oogst, welvaart of voldoen aan iemands behoeften en verlangens. Het zien van een zwijn in een droom kan ook betekenen dat je leiding geeft aan mensen met tegengestelde of uiteenlopende meningen, of het kan echtscheiding betekenen, slechte gebeurtenissen, verkwister, het verwerven van een demonische natuur, illegaal geld verdienen of een groot nageslacht hebben. Als een varken iemand in een droom schade berokkent, vertegenwoordigt dit de verraad van iemands rivaal. Varkensmelk in een droom vertegenwoordigt een hartverscheurend verlies van geld, of het kan betekenen dat je een grote zonde begaat. Als iemand in een droom kleine biggetjes zijn huis ziet binnenkomen, is dat een officiële inspectie van zijn privéleven. Als iemand ziet hoe hij in een droom kleine biggetjes uit zijn huis schopt, betekent dit dat hij ontslag neemt bij de overheid….

Het weer in een droom betekent de veranderingen in je leven die soms het onverwachte gebeuren. Voor een betere interpretatie van uw droom, verwijzen wij u naar de betekenis van de tijd.

De droom over genocide symboliseert frustratie met mensen of situaties die nooit willen denken op dezelfde manier als jij. Permanente maatregelen om tegenstand te voorkomen of een obstakel om je weer in de weg te lopen. Ik wil jezelf volledige vrijheid geven om te denken zoals je wilt. Positief, genocide kan vertegenwoordigen belangrijke stappen die leiden tot permanent stoppen van concurrerende ideeën. Ik wil nooit meer om jaloezie of een bedreiging geven. Negatief, kan de volkerenmoord uw vrees voor de verschillende ideeën of de doelstellingen van andere mensen vertegenwoordigen. Krachtige jaloezie die je dwingt om drastische maatregelen te nemen. Te ver gaan om uw ideeën van concurrentie of alternatief uit te roeien.

Als je droomde van de vonk, een dergelijke droom symboliseert het begin, doelen en taken. Meestal alle dingen die begonnen, begon vanuit het zeer kleine perspectief, dus het moet niet verwijderen van de kleinere dingen als je zal leiden tot geluk. Aan de andere kant kan de droom weer op liefde en fris wijzen.