(Zie slijm)

…(Auditieve gehoorgang | Cerumen) Als iemand zichzelf de gelige wasachtige afscheiding in het kanaal van zijn uitwendige oor ziet schoonmaken, of als hij het in een droom uit de oren van iemand anders reinigt, betekent dit dat hij een nodig tegengif of gif zal krijgen of word vrij van het complot van jaloerse mensen. Als iemand in een droom zijn oren van oorsmeer of ander vuil reinigt, betekent dit dat hij goed en aangenaam nieuws zal horen. Als iemand zichzelf het oorsmeer ziet eten dat hij in een droom uit zijn eigen oren haalt, betekent dit dat hij een kindermisbruiker is. De oorsmeer in een droom schoonmaken, betekent ook aangenaam nieuws horen. (Zie ook Oor)…

…(Heilig Mekka | Imam) In een droom vertegenwoordigt het Heilige Mekka de imam van alle moslims. Wat er ook mee gebeurt in een droom, zal zich in zijn leven manifesteren. De stad Mekka in een droom zou ook de spirituele en religieuze status kunnen vertegenwoordigen van de persoon die zo’n droom ziet. Als iemand zichzelf in een droom ziet wonen of een huis in Mekka bezit , betekent dat eer en kennis. Als iemand zichzelf in een droom in Mekka ziet leven, kan dat ook betekenen dat hij zijn dochter zal uithuwelijken aan een nobel persoon. In een droom weglopen uit Mekka betekent afscheiding van je meerdere. Als iemand ziet dat Mekka in een droom wordt afgebroken, betekent dit dat hij zijn gebeden niet verricht. Mekka binnenkomen in een droom kan ook betekenen dat je gaat trouwen met een meisje waarvan iedereen hoopt te trouwen. Als een zondaar zichzelf in een droom de stad Mekka ziet binnengaan, betekent dit dat hij berouw zal hebben van zijn zonden. Als iemand een geschil heeft en zichzelf in een droom Mekka ziet binnengaan, betekent dit dat hij zijn argument zal verliezen. Mekka binnengaan in een droom betekent ook het bereiken van veiligheid en vrede in iemands leven. Het thuisland verlaten en in een droom naar Mekka reizen, betekent dat hij, zo God het wil, zich binnenkort bij de bedevaartkaravaan zal voegen en zijn hadj zal verrichten. Als een zieke zo’n droom ziet, betekent dit dat zijn ziekte lang zal duren en dat hij eraan kan overlijden, of dat hij zich bij het gezelschap van de bewoners van het hemelse paradijs kan voegen. Zichzelf in Mekka zien en verblijven in de loge die men gewoonlijk in een droom gebruikt, betekent verlenging van het contract of herbenoeming in een eerder beklede functie. Als Mekka iemands huis in een droom wordt, betekent dit dat hij kan verhuizen om daar te gaan wonen. Zichzelf in Mekka zien mengen met overleden zielen in een droom betekent dat iemand zal sterven als een martelaar. Een bezoek aan de heilige Ka’aba in Mekka tijdens een zakenreis in een droom betekent bezorgdheid en gehechtheid aan materiële voordelen en wereldse winsten. In een droom op weg naar Mekka lopen, betekent op pelgrimstocht gaan. Als iemand Mekka vruchtbaar ziet in een droom, betekent dat voordelen, en als hij het onvruchtbaar ziet in een droom, betekent dit het tegenovergestelde. (Zie ook Circumambulation | Masjid | Heilige plaatsen bezoeken)…

…(Horen | Taal | Luisteren | Praten | Woorden) Verschillende talen spreken in een droom betekent rijkdom. De woorden van een overleden persoon in een droom zijn altijd waar. Hetzelfde geldt voor vogels die in een droom spreken en hun spraak duidt op blijde tijdingen, voorspoed, kennis en begrip. Als een dier met iemand in zijn droom praat of tegen hem zegt: ‘Ik zag een droom …’, dan betekent het, als het dier zo’n droom niet vertelt, een gevecht, een gevecht, verliezen of een ruzie. Als een hond, een panter of een valk met iemand spreekt en hem een ​​droom in een droom vertelt, betekent dat blijde tijdingen, grote verdiensten, voordelen en vreugde. Over het algemeen betekenen vogels die in een droom met mensen praten voordelen en stijgen in rang. Als een slang in een droom zachtjes met iemand praat, betekent dit dat hij voordelen zal ontvangen van een vijand. Als een beest in een droom met iemand praat, betekent dit zijn dood. Als iemands hoofd of neus in een droom met hem praat, betekent dit dat degene die deze twee leden vertegenwoordigen in zijn leven (Zie Lichaam ‘) zal lijden onder tegenspoed. Als een boom in zijn droom met iemand spreekt, betekent dat dat hij profiteert van die manier van denken. Een pratende boom in een droom betekent een gevecht, of het einde van iemands ballingschap. De spraak van een boom in een droom kan ook verhoging betekenen. Wat een baby in een droom ook zegt, is waar. Het kan ook betekenen dat je in zonde valt. Als een godvrezend en spiritueel persoon een baby in een droom tegen hem ziet praten, betekent dit dat hij getuige zal zijn van wonderen of een wonder, of een getuige zal worden van een ongelooflijke overeenkomst. Het spreken van levenloze objecten in een droom betekent altijd goed, geeft les of geeft advies. Dierenpraat in een droom vertegenwoordigt ook straf en lijden. Het praten over iemands ledematen in een droom betekent problemen van familieleden, of het kan betekenen dat je een zonde begaat. De spraak van bewegende schaduwen in een droom betekent het oproepen van djinn of boze geesten. Bezeten zijn door zulke geesten en namens hen spreken in een droom betekent verleiding, problemen, corruptie en kwaad. Alle woorden die in overeenstemming zijn met Gods openbaringen in een droom, moeten worden gehoord en nageleefd. Het tegendeel is ook waar. Als een ledemaat in zijn droom met iemand praat, geeft dit advies aan dat iemand van een familielid krijgt. Dierenpraat in een droom duidt op het neigen naar vriendschappen en het vinden van vrede in het gezelschap van vrome mensen, of het zou kunnen betekenen dat je moet werken om in je levensonderhoud te voorzien. Als een muur in een droom iemand aanspreekt, betekent dit een waarschuwing voor afscheiding, of het zou kunnen betekenen dat je de stad moet opgeven en in de wildernis wilt gaan wonen, in de buurt van onbewoonde ruïnes of in de buurt van een kerkhof. Het horen van een stem die iemand beveelt om iets in een droom te doen, betekent blijde tijdingen. De Almachtige God horen op de Dag des Oordeels in een droom betekent opstaan ​​in positie, goede daden verrichten en nabijheid tot de Heer. Luisteren naar de heilige woorden van de almachtige God in een droom duidt ook op de verspreiding van gerechtigheid en gerechtigheid, en zo’n droom zou een heerser kunnen vertegenwoordigen die om zijn onderdanen geeft. Als een godvrezend en een vroom persoon dat in een droom ziet, betekent dit dat hij de wereld zal verzaken en de troost en zegeningen van het hiernamaals zal zoeken. (Zie ook Uitputting door spreken | Luisteren | Geluiden van dieren)…

…Vlees of eieren of vis braden, enzovoort in een droom betekent afscheiding of zich afkeren van iets of iemand. Het betekent ook dat je je behoeften bevredigt, je doel bereikt of het identificeert. Frituren in een droom vertegenwoordigt de vaardigheid van het cultiveren van iemands persoonlijke rechten, of het kan de terugkeer van een langverwachte reiziger naar huis of de vrijlating van een gevangene betekenen. Iets bakken met suiker in een droom vertegenwoordigt een winstgevend zakelijk partnerschap. (Zie ook Frituren)…

…(Voedsel | Waardevol geschenk | Onverwachte gunst) Een kleverige sacharine-afscheiding gevonden op een soort van een Tamarisk-boom. Een manna-boom wordt ook gevonden in de Egyptische Sinaï. Manna eten in een droom betekent wettig geld ontvangen zonder enige arbeid of ontberingen, of het kan een gunst en een schenking betekenen door de genade van de Almachtige God. Manna in een droom zien, betekent ook geld uitgeven op Gods pad, of ontsnappen aan een dodelijk ongeval of gevaar. Manna inruilen voor groene spruiten en knoflook in een droom betekent vernedering en armoede. Manna eten in een droom betekent wettig geld verdienen….