…Een valk in een droom vertegenwoordigt een dief, macht, overwinning op de vijand, het vervullen van iemands doel, liefde voor veel kinderen, huwelijk, slaven, misdaden, kostbare stenen, gezondheid, verlichting, of het kan liefde voor reizen betekenen. Een valk in een droom betekent ook levensbeëindiging, gevangenneming, jacht, ketenen, opsluiting, banden, enzovoort. Als het goed getraind, gehoorzaam en ontvankelijk lijkt in de droom, betekent dit wandelen in het gezelschap van een belangrijk persoon die omringd is door een indrukwekkende entourage. Als iemand een valk ziet vliegen en een kudde valken in een droom verzamelt, betekent dat het bouwen van een leger. Een valk in een droom vertegenwoordigt ook een intelligente man die aanspraak maakt op belangrijkheid en waardigheid, hoewel hij onrechtvaardig is. Als iemand in een droom een ​​valk ontvangt of vasthoudt, betekent dit dat hij een zoon zal baren die een zeer belangrijk persoon van zijn tijd zal worden. Als iemand toevallig een politicus is, betekent dit dat hij grotere vorderingen in zijn leven zal maken. Als de valk wegvliegt in de droom, betekent dit dat iemand zijn stoel verliest maar zijn roem behoudt. Als iemand in een droom weinig veren van een valk vangt, betekent dit dat er wat kracht in zijn hand blijft en zijn belangen dient. Het slachten van een valk in een droom betekent de dood van een koning of een heerser. Het eten van valkenvlees in een droom betekent een financiële schenking van een heerser. Als iemand in een droom een ​​valk in zijn huis doodt, betekent dit dat hij een dief zal vangen. Als een valk in een droom onder zijn stoel vandaan vliegt, betekent dit dat hij zal wandelen in het gezelschap van een persoon wiens verdiensten onwettig zijn. (Zie ook Indische valk | Sakr)…

…(zoöl. Shah’in) In een droom vertegenwoordigt een Indiase valk of een Shah’in een onrechtvaardige heerser die geen beloften nakomt. Als iemand zichzelf in een droom in een Shahi’n ziet veranderen, betekent dit dat hij zal worden benoemd op een hoge zetel van gezag en vervolgens snel zal worden ontslagen of uit zijn ambt zal worden ontheven….

De droom met een valk symboliseert aspiratie of doelstellingen. Jij of iemand anders is te gefocust op het bereiken van iets. Je weet wat je wilt of hebt doelen waar je naar streeft. In een negatieve context kan een valk aspiraties of doelstellingen symboliseren die met die van anderen in strijd zijn of jaloersheid veroorzaken.

(Zie Vogel | Adelaar | Valk | Havik | Sakr | Gier | etcetera)

…(Horen | Taal | Luisteren | Praten | Woorden) Verschillende talen spreken in een droom betekent rijkdom. De woorden van een overleden persoon in een droom zijn altijd waar. Hetzelfde geldt voor vogels die in een droom spreken en hun spraak duidt op blijde tijdingen, voorspoed, kennis en begrip. Als een dier met iemand in zijn droom praat of tegen hem zegt: ‘Ik zag een droom …’, dan betekent het, als het dier zo’n droom niet vertelt, een gevecht, een gevecht, verliezen of een ruzie. Als een hond, een panter of een valk met iemand spreekt en hem een ​​droom in een droom vertelt, betekent dat blijde tijdingen, grote verdiensten, voordelen en vreugde. Over het algemeen betekenen vogels die in een droom met mensen praten voordelen en stijgen in rang. Als een slang in een droom zachtjes met iemand praat, betekent dit dat hij voordelen zal ontvangen van een vijand. Als een beest in een droom met iemand praat, betekent dit zijn dood. Als iemands hoofd of neus in een droom met hem praat, betekent dit dat degene die deze twee leden vertegenwoordigen in zijn leven (Zie Lichaam ‘) zal lijden onder tegenspoed. Als een boom in zijn droom met iemand spreekt, betekent dat dat hij profiteert van die manier van denken. Een pratende boom in een droom betekent een gevecht, of het einde van iemands ballingschap. De spraak van een boom in een droom kan ook verhoging betekenen. Wat een baby in een droom ook zegt, is waar. Het kan ook betekenen dat je in zonde valt. Als een godvrezend en spiritueel persoon een baby in een droom tegen hem ziet praten, betekent dit dat hij getuige zal zijn van wonderen of een wonder, of een getuige zal worden van een ongelooflijke overeenkomst. Het spreken van levenloze objecten in een droom betekent altijd goed, geeft les of geeft advies. Dierenpraat in een droom vertegenwoordigt ook straf en lijden. Het praten over iemands ledematen in een droom betekent problemen van familieleden, of het kan betekenen dat je een zonde begaat. De spraak van bewegende schaduwen in een droom betekent het oproepen van djinn of boze geesten. Bezeten zijn door zulke geesten en namens hen spreken in een droom betekent verleiding, problemen, corruptie en kwaad. Alle woorden die in overeenstemming zijn met Gods openbaringen in een droom, moeten worden gehoord en nageleefd. Het tegendeel is ook waar. Als een ledemaat in zijn droom met iemand praat, geeft dit advies aan dat iemand van een familielid krijgt. Dierenpraat in een droom duidt op het neigen naar vriendschappen en het vinden van vrede in het gezelschap van vrome mensen, of het zou kunnen betekenen dat je moet werken om in je levensonderhoud te voorzien. Als een muur in een droom iemand aanspreekt, betekent dit een waarschuwing voor afscheiding, of het zou kunnen betekenen dat je de stad moet opgeven en in de wildernis wilt gaan wonen, in de buurt van onbewoonde ruïnes of in de buurt van een kerkhof. Het horen van een stem die iemand beveelt om iets in een droom te doen, betekent blijde tijdingen. De Almachtige God horen op de Dag des Oordeels in een droom betekent opstaan ​​in positie, goede daden verrichten en nabijheid tot de Heer. Luisteren naar de heilige woorden van de almachtige God in een droom duidt ook op de verspreiding van gerechtigheid en gerechtigheid, en zo’n droom zou een heerser kunnen vertegenwoordigen die om zijn onderdanen geeft. Als een godvrezend en een vroom persoon dat in een droom ziet, betekent dit dat hij de wereld zal verzaken en de troost en zegeningen van het hiernamaals zal zoeken. (Zie ook Uitputting door spreken | Luisteren | Geluiden van dieren)…

Interactie met een valk in de droom, betekent prestige ambities. Om een havik te zien, wanneer u droomt, kan ook worden geïnterpreteerd als symboliek van uw richting naar succes. Je bent gefocust op je doelen, inspanningen en ambities.

…Gesneden brood met vlees en bouillon of soep in een droom vertegenwoordigen het levensonderhoud van de mens. De hoeveelheid voedsel die men uit een kom soep eet, vertegenwoordigt het deel van het leven dat men heeft doorgebracht, en de balans in de kom geeft aan wat er nog over is. Kijken naar een kom soep en bang zijn om ervan te eten in de droom betekent een lang leven dat gepaard gaat met comfort en gemak. Vetvrije soep eten in een droom betekent de dood wensen vanwege iemands armoede of ziekte. Soep met brood maar zonder vlees in een droom vertegenwoordigt een hoge positie zonder voordelen. Het eten van een leeuwensoep in een droom betekent het leiden van harteloze en onmenselijke mensen, samen met wantrouwen en angsten. Het eten van een hondensoep in een droom betekent leiding geven aan een walgelijk en verachtelijk bedrijf, samenwerken met slechte mensen en zwarte winsten verdienen. Als de soep geen vet bevat in de droom, betekent dit ontbering, armoede en vernedering. Het eten van het gehakte brood van zo’n soep betekent de dood. Het eten van een valk– of adelaarssoep in een droom betekent een zakenreis maken of winst maken met onwetende mensen die zich ongewild aan hun verliezen onderwerpen….